Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 20.08.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.08.2019
Tid            : 09:00 - 
Til stede   : 

  

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på epost: inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 476 92 393.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Evt. spørsmål omkring noen av referatene bes meldt inn på forhånd.
 

Verdal, 12. august 2019

Ove M. Haugan/sign./
leder
 
 
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 049/19 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2019 Protokoll
PS 050/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 051/19 Klage på avslag på omdisponering av dyrka jord og fradeling av tomt til bolig fra eiendommen 5038/54/7 - Ole Morten Landsem og Trine Elin Søreng Landsem Saksframlegg Protokoll
PS 052/19 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Saksframlegg Protokoll
PS 053/19 1. gangs behandling av ny reguleringsplan for NordVera Saksframlegg Protokoll
PS 054/19 Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku - del av 5038/139/10 og del av 5038/139/1 Saksframlegg Protokoll
PS 055/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.08.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Inger Åse L.Evenmo AP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  

 
 

PS 049/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
                                         
VEDTAK: 
          
 
 

PS 050/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
        
VEDTAK: 
        
  
  

PS 051/19 Klage på avslag på omdisponering av dyrka jord og fradeling av tomt til bolig fra eiendommen 5038/54/7 - Ole Morten Landsem og Trine Elin Søreng Landsem
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
     
INNSTILLING:  


  

PS 052/19 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
                       
INNSTILLING:  
 
   
  
 

PS 053/19 1. gangs behandling av ny reguleringsplan for NordVera   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
   
 
  

PS 054/19 Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku - del av 5038/139/10 og del av 5038/139/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
                     
INNSTILLING: 
 
 
   

PS 055/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING: 
 
 


   Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 13.08.2019 11:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS