Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.10.2015

Møtested : Møterommet, 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 22.10.2015
Tid            : 09:00 - 10:20
Til stede   : 9 representanter

 

Før den ordinære saksbehandlinga startet redegjorde Per Anders Røstad, fagsjef plan, for planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det ble så vist et eksempel på saksgang;
Fra planidé til vedtatt plan – planprosess for private planforslag.  

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 64/15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 22.10.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

PS 064/15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 22.10.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.
Se presentasjonen som ble brukt.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum, datert 5/10 2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
   
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS