Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.04.2016 - PS 25/16 Områdeplan for Leklemsåsen - Orientering

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2013/5849 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.04.2016 25/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg: 
 Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I forbindelse med utarbeidelse av «Områdeplan Leklemsåsen» har Verdal kommune leid Vianova A/S for utarbeidelse av grunnlag for utarbeidelse av områdeplan. I forbindelse med dette arbeidet har det vist seg en del utfordringer.

Dette gjelder:

  • Stigningsforhold for hele området
  • Omfanget av planområde i forhold til oppføring av adkomstveg til området
  • Ikke alle grunneiere ønsker utbygging av boliger på sin eiendom
  • Det forventes at tomtene blir kostbare på grunn av vanskelig terreng med mye fjell
     

Vurdering:
Hege Pedersen fra Vianova kommer i møtet for å orientere om saken.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.04.2016 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS