Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 07.06.2016 - 40/16 Referater

 1. Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1721/166/7 Helgådalsvegen 180 - Svein Morten Kulsli
   
 2. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av varehus for Europris - 1721/20/22 Jernbanegata 11 - Amfi Bygg Verdal AS
   
 3. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/796 Grustaket 5 - Torodd Formo
   
 4. Søknad om adkomstveg til hytter - 1721/174/1/10 Nordkleiva 301 - Erlend Nessemo - Godkjent
   
 5. Klage på vedtak om avvisning av planforslag for Ørin overnatting avvises
   
 6. Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1721/200/1/139 Bringsåsen 39 - Geir Asle Hallager
   
 7. Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon endring fra enebolig m/utleiedel til 4 boenheter - 1721/275/66
   
 8. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/16/196 Kalv Arnesons gate 5 - Marte K Skjørstad og Johannes Czaikowski - Godkjent
   
 9. Søknad om endring av tillatelse - 1721/6/80 Sørskagvegen 98 - Torunn Faber Risan - Godkjent
   
 10. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/206/1 Overmo - Marte Janne Overmo - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
   
 11. Søknad om rammetillatelse for bygging av rundkjøring 1721/501/6 Fv 72 i krysset Halsanvegen - Midt-Norsk Eiendom AS og Coop Midt-Norge SA - Godkjent
   
 12. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje/carport - 1721/128/2 Gravin 25 - Jens Guddingsmo
   
 13. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/11 Innsvatnet 22 - Oddvar Aakvik - Godkjent
   
 14. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/36/17 Haukåa nordre - Trude Haukå - Innløsing av festetomt 1721/36/17/2 Eksisterende hytte - Godkjent
   
 15. Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av veger og rundkjøring 1721/501/6 Fv 72 i området Magnus den godes veg - Godkjent
   
 16. Søknad om fradeling av tomt fra eiendommen 1721/6/30 Sagmestervegen 1 - Grethe Dyrstad - Avvises fordi den er mangelfull
   
 17. Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda med takoverbygg - 1721/126/1 Sundby vestre - Margrete Sundby Sandbakk
   
 18. Godkjent - Søknad om oppføring av ammekufjøs på eksisterende gjødselkjeller - 1721/24/18 Slåttelivegen 47 - Odd Arne Lyng
   
 19. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1721/18/111 Korporal Skavhaugs veg 25 - Bjørnar Grande
   
 20. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av hytteveg til eiendommen 1721/230/40 Bjørbekken 44
   
 21. Avvisning - Søknad om vesentlig økning av utslipp - 1721/148/3 Teinhaugen - Oddleif Sellæg
   
 22. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse og dispensasjon fra byggegrense for garasje - 1721/38/150 Svanevegen 8
   
 23. Godkjent - Endringssøknad av bolighus med garasje - 1721/38/146 Svanevegen 20 - Rakel Hattrem og Per Kristian Overmo
   
 24. Godkjent - Søknad om oppføring av levegg/skjerming i nabogrense - 1721/19/861 Jernbanegata 23 B - Borettslaget Jernbanegata 23 B
   
 25. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/174/1 Sæter - Irene og Erlend Nessemo - Tomt for eksisterende hytte - Innløsing av feste 1721/174/1/13 Nordkleiva 289 - Godkjent
   
 26. Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/222 Søndre Finnvola 51 - Dagfinn Hokstad
   
 27. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/111 Innsvatnet 136 - Tore Reinås - Godkjent
   
 28. Godkjent - Søknad om nedgravde avfallscontainere - 1721/23/62 Reinsholm - Reinsholm Borettslag
   
 29. Avvisning - Søknad om bruksendring i del av garasje til leilighet - 1721/148/3 Teinhaugen
   
 30. Søknad om tilbygg av bod til anneks - 1721/234/7/70 Øysterinnsvollen 70 - Ørnulf Einarsen - Godkjent
   
 31. Godkjent - Søknad om VVA-anlegg - 1721/18/26 Idrettsplassen og 1721/18/955 Folkeparken - Verdal kommune
   
 32. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/23/14 og 25 Reinsholm Sør - Sebo Boliger AS - Godkjent
   

 
   Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.06.2016 09:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS