Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.08.2016 - 45/16 Referater

 1. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/166/7 Byna øvre - Inger Lise og Svein Morten Kulsli - Tilleggsareal landbruksformål - Godkjent
   
 2. Søknad om igangsettingstillatelse for tiltaket om renovering av eksisterende produksjonslokale ved Tine Meieri - 1721/18/659 - Melkevegen 1 - Godkjent
   
 3. Godkjent - Søknad om garasje som tilbygg til bolighus - 1721/282/45 Øvre Brannanveg 41 - Marte Sveberg
   
 4. Søknad om dispensasjon for oppføring av leilighetsbygg (byggetrinn 2) - 1721/19/210 Møllegata 19 - Grande Eiendom AS - godkjent.
   
 5. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/275/50 Valborgvegen 13 - Eiendom 1 Bolig AS - Tomt for eksisterende bebyggelse - Godkjent
   
 6. Søknad om oppføring av plasthall - 1721/277/288 Valborgvegen 1 - Valborgveien 1 AS - Godkjent
   
 7. Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus m/garasje - 1721/38/137 Leinsmoen 16
   
 8. Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1721/38/152 Svanevegen 22 - Siri Heimstad og Marius Roel
   
 9. Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1721/163/1 Ulvillvegen 680 - Dan Olaf Holmli
   
 10. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter - 1721/21/14
   
 11. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/210 Møllegata 19, 21 og 23 - Grande Eiendomsutvikling AS - Godkjent.
   
 12. Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1721/234/1/67 Innsvatnet - Bjørn Steinsli - Godkjent
   
 13. Søknad om tilbygg til eksisterende bygg - 1721/275/75 E6 Vinne 16 - Sveberg Rør AS - Godkjent
   
 14. Søknad om tilbygg av glassveranda til bolig - 1721/19/814 Grustaket 12 A - Vidar Hansen - Godkjent
   
 15. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/25/11 Kirkehaug 7 - Toril og Rolf Bigset - Tilleggsareal til boligeiendom 1721/25/12 Kirkehaug 5 - Godkjent
   
 16. Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt 1721/20/156 - Tor Ove Nesset
   
 17. Søknad om bruksendring av uthus til boligformål - 1721/107/12 Klokkarhaugvegen 65 - Tone og Kjetil Bakkeslett - Godkjent
   
 18. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/30/42 Sørenget 18 - Paul Tollef Elvebø - Godkjent
   
 19. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for oppføring av bolighus - 1721/38/152 Svanevegen 22
   
 20. Søknad om riving av brannskadet driftsbygning - 1721/32/37 Bureisarvegen 85 - Eklo Jermstad Samdrift DA - godkjent.
   
 21. Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til kjellerstue - 1721/282/80 Trøa 25 - Kristin Moan Røstad
   
 22. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/10/12 Nordbergshaugvegen 6 A - Øra Boligutvikling AS - 3 boligtomter - Godkjent
   
 23. Vedtak - Makeskifte av landbruksareal mellom 1721/12/1 Ysse vestre - Arne Holan - og 1721/12/6 Sakshaug - Aud Hybertsen/Bjørn Johan M Selnes - Godkjent
   
 24. Søknad om masseuttak av stein ved Nessebrua - 1721/204/2 Nesseskogen - Værdalsbruket AS - Godkjent
   
 25. Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1721/24/38 Slåttelivegen 42 - Håvard Fossli - Godkjent
   
 26. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/5/1 Myr - Åkerhusvegen 39 - Karl Bernhard Hoel - Godkjent
   
 27. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/268/2 Støtåsen - Per Olav Høilo - Tilleggsareal til Verdals transformatorstasjon - Godkjent
   
 28. Godkjent - Søknad om bruksendring av uthus til stall for hester - 1721/52/7 Kvamslia 108 - Henriette Skjelbred
   
 29. Søknad om innglassing av balkong - 1721/20/176 Møllegata 9 - Knut Woxholt - Godkjent
   
 30. Søknad om innglassing av balkonger - 1721/19/840 Fløytarvegen 13 - Borettslaget Stekke Verdal - Godkjent
   
 31. Godkjent - Søknad om oppføring av leilighetsbygg med 12 leiligheter og 1 vaktrom - 1721/23/113 Kassefabrikkvegen 3 C - Reinsholm Vest AS
   
 32. Godkjent - Søknad om renovering av gassforsyningsanlegg - 1721/18/1309 Hamnevegen 7 Bygg A1 - Tolcon AS
   
 33. Søknad om riving av hytte/oppføring av ny hytte - 1721/230/73 Godbekken 10 - Stina Sivertsen - Godkjent
   
 34. Søknad om oppføring av leilighetsbygg (byggetrinn 2) - 1721/19/210 Møllegata 19 - Grande Eiendom AS - godkjent.
   
 35. Godkjent - Søknad om dispensasjon på utnyttelsesgrad av tomt og fasadeendring - 1721/6/73
   
 36. Søknad om fasadeendring og tilbygg bolig - 1721/19/115 Lektor Musums gate 1 - Asbjørn Mathisen - godkjent.
   
 37. Søknad om riving av tilbygg/oppføring av nytt tilbygg til driftsbygning - 1721/183/3 Storholmen 137 - Jens Roksvåg - Godkjent
   
 38. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/6 Strådalen østre - Inger Sofie Kvam Rønning - Innløsing av feste 1721/200/6/4 - Eksisterende hytte - Godkjent
   
 39. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/174 Tomt 12 Lo Sør - Lo Utvikling AS
   
 40. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/143/11 Ulvillvegen 396 - Jorodd Brueng - Godkjent
   
 41. Søknad om innglassing av balkong - 1721/19/871 Møllegata 17 - Møllegata 17 Borettslaget - Godkjent
   
 42. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1721/276/6 Fætta 101 - Bjørn Hagen
   
 43. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/48 Johannes Minsaas Plass 4 - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/19/430 Sørgata 14 - Kjøreveg/avkjørsel - Godkjent
   
 44. Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra bolighus - 1721/155/1 Vangstad - Eirik Rotmo
   
 45. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/6 Strådalen østre - Inger Sofie Kvam Rønning - Innløsning av feste 1721/200/6/12 - Eksisterende hytte - Godkjent
   
 46. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - del 1 for graving/grunnarbeid for varehus - 1721/20/22
   
 47. Godkjent - Søknad om montering av stålpipe i bolighus - 1721/134/5 Halsetbakkan 77 - Geir Martin Bjørkeng
   
 48. Søknad om oppføring av midlertidig telt for klargjøring av biler - 1721/283/181 Venusvegen 21 - Storbilvasken Verdal AS -Godkjent
   
 49. Søknad om oppføring av garasje - 1721/258/3 Jamtlandsvegen 556 - Tor Einar Skjerve - Godkjent
   
 50. Søknad om ombygging av del av terasse til utvendig bod - 1721/289/1/13 Breivatnet 2 - Bjørn Inge Langdal - Godkjent
   
 51. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/19/430 Sørgata 14 - Rannveig Gridseth - Tilleggsareal til 1721/19/48 Johannes Minsaas plass 4 - Institusjon/Teater - Godkjent.
   
 52. Søknad om oppføring av leilighetsbygg (byggetrinn 2) igangsettingstillatelse (IG 2) - 1721/19/210 Møllegata 19 - Grande Eiendom AS - godkjent.
   
 53. Søknad om midlertidig dispensasjon fra arealformål for boligbrakker på 1721/18/1353 1721/18/1394 og 1721/18/1397 Neptunvegen 4 B - Ørin Overnatting AS - godkjent.
   
 54. Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for hyttetomt - 1721/200/6/7 - Trude Hårberg og Pål Stornes - Godkjent
   
 55. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/253/9 Forset Tromsdalsvegen 83/85 - Audhild S Slapgård - To boligtomter - Godkjent
   
 56. Søknad om igangsettingstillatelse - 1721/19/210 Møllegata 19
   
 57. Søknad om tilbygg til og fasadeendring av hytte - 1721/156/17 Kjesbua 280 - Geir Næss
   
 58. Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende lager og kontorbygning - 1721/18/1351 og 1352 Neptunvegen 4 C - Bore Eiendom AS
   
 59. Godkjent - Søknad om legging av vann- og avløpsledninger - 1721/19/839 Rådhusgata 1 og 1721/20/163 Berg nordre - Consto Trøndelag AS
   
 60. Godkjent - Søknad om heving av tak på del av redskapsbod - 1721/144/1 Vukusletta 80 - Morten Kulstad
   
 61. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/283/161 Venusvegen 11 - Trøndelag Bildeler Eiendom AS - Forretning/industritomt - Godkjent
   
 62. Søknad om endring av gitt tillatelse for riving av eksisterende uthus/oppføring av ny garasje - 1721/7/9 Kåra 29 - Lena Mathisen - godkjent.
   
 63. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/16/119 Eventyrvegen 11 - Gunnbjørg Tiller
   
 64. Godkjent - Søknad om oppføring av grillhus - 1721/18/1239 Granvegen 11 - Hilde Indersund Varslot
   
 65. Søknad om oppføring av garasje - 1721/10/111 Kløvervegen 24 - Ronny Prestmo - Godkjent
   
 66. Søknad om dispensasjon og bruksendring av del av kjeller til hybelleilighet - 1721/18/1241 Skogvegen 4 - Markku Kekäläinen - godkjent.
   
 67. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/200/6 Strådalen østre - Inger Sofie Kvam Rønning - Innløsning av feste 1721/200/6/5 - Eksisterende hytte - Godkjent
   
 68. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/39 Gauphaugen 52 - Roger Fossum - Godkjent
   
 69. Godkjent - Søknad om endring av tidligere gitt tillatelse - Tilbygg til driftsbygning - 1721/40/1 Vester Volhaugvegen 1 - Hans Olav Minsås
   
 70. Klage over reguleringsplan for fv 757 Hamnekrysset i Verdal kommune - kommunens vedtak stadfestes
   
 71. Søknad om oppstilling av finknuse og sorteringsverk - 1721/282/1 Baglbakken 56 A - Tore Guddingsmo Grus AS - Godkjent
   
 72. Søknad om endring av tillatelse for oppføring av støttemur - 1721/1/51 Leklemsåsen 56 - Stian Sagvold - Godkjent
   
 73. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/20/154 - Verdal Eiendomsutvikling AS - Tilleggsareal til 1721/20/164 - Godkjent
   
 74. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/20/164 og 1721/20/183 - KV4 Utvikling AS - Tilleggsareal til 1721/20/173 - Godkjent
   
 75. Søknad om oppføring av silotank 6 i tankhall for melkemottak - 1721/18/659 Melkevegen 1 - Tine SA Verdal - Godkjent
   
 76. Søknad om innglassing av balkonger - 1721/19/835 Håkon den VII's Alle 5 - Sameiet Fokus Park - Godkjent
   
 77. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppgraderingsanlegg for biogass - 1721/269/12 Ravlovegen 324 - Ecopro AS
   
 78. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/155/1 Vangstad - Janne Rotmo - Boligtomt - Godkjent
   
 79. Godkjent - Søknad om fasadeendring og ny inngang til 2 etasje på butikk/forretningsbygning - 1721/18/1414 Russervegen 5 - Russervegen 5 AS
   
 80. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse IG 2 for oppføring av varehus for Europris - 1721/20/22 Jernbanegata 11
   
 81. Søknad om takoverbygg på platting - 1721/16/303 Daag Ringsons gate 5 - Geir Ove Reitan - Godkjent
   
 82. Søknad om ny leilighet - 1721/18/841 - Sagstuvegen 3 - Abdellatif Aouichaoui - Godkjent
   
 83. Ikke godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til bolighus - 1721/18/1358 Gamle Storgate 17 - Leif Egil Grøtan
   
 84. Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1721/276/105 Sandstien 170 - Synnøve og Magne Holmli - Godkjent
   
 85. Søknad om oppføring av bod/lager - 1721/174/2 Sæterskogen - Høysjøen hytteforening - Godkjent
   
 86. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/95/14 Rasvegen 149 - Åge Sellæg - Godkjent
   
 87. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/266 Asbjørnsens gate 15 - Stein Zachariassen - Godkjent
   

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.09.2016 11:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS