Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.01.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 19.01.2010
Tid           : 09:00 - 13:10
Til stede  :  9 representanter.
                   Repr. Knut Fortun ble innvilget permisjon under behandlinga av
                   sak 5/10.
                   Til stede 8 representanter. 
   
Etter at møtet var satt, men før behandlinga av sakene, orienterte Verdal Næringsforum , avd. Handel, service og reiseliv v/Jan Juberg, om prosjektet ”Nye Øra”.
  
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 002/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 003/10 Verdal som lokalt spillested for Riksteateret

Saksframlegg

Protokoll
PS 004/10 Reguleringsplan for Storholmen hyttefelt

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 005/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - innspill

Saksframlegg

Vedlegg 1
(40Mb - lang tid)

Protokoll
PS 006/10 Andre saker

 

Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 19.01.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

 

PS 001/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.01.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra PUK sitt møte 8.12.09 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra PUK sitt møte 8.12.09 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 002/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.01.2010

BEHANDLING:
Referater nr. 11 og 30 ble kommentert.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 003/10 Verdal som lokalt spillested for Riksteatret     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.01.2010

BEHANDLING:
Kulturtjenesten v/Rune Dillan redegjorde for saken.
Plan- og utviklingskomiteen fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
For oss er det viktig at innbyggerne i Søndre Innherred får jevnlig tilgang til profesjonell scenekunst.
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra PUK som også ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Verdal kommune ønsker fortsatt å være lokalt spillested og ha et formalisert samarbeid med Riksteateret.
For oss er det viktig at innbyggerne i Søndre Innherred får jevnlig tilgang til profesjonell scenekunst.
 
 
 
 
 
PS 004/10 Reguleringsplan for Storholmen hyttefelt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.01.2010

BEHANDLING:
Planlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
  
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 (Pbl. 1985) vedtas reguleringsplan for hytteområde Storholmen kart sist rev. 23.11.09 og bestemmelser sist rev. 25.11.09. 
 
 
 
 
 
PS 005/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - innspill     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.01.2010
 
BEHANDLING:
Planlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.
Repr. Knut Fortun ble innvilget permisjon under behandlinga av saken.
Til stede 8 representanter.
Komiteen valgte å behandle tiltakene som omfatter Verdal kommune.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Forslaget til KU næringsareal Verdal. Enstemmig vedtatt.
 2. Forslaget til KU boligareal Verdal:
  Tiltak 1721/9/2, Holme søndre – boligområde defineres som JA-område. Enstemmig vedtatt.
  Tiltak 1721/36/29 og 75, Stiklestad planteskole – boliger – defineres som  JA-område. Enstemmig vedtatt.
 3. Forslaget til KU fritidsbebyggelse Verdal: 
  Tiltak 1721/275/1, Tosteigan – hytteområde – defineres som JA-område. Enstemmig vedtatt.
  Tiltak 1721/63/1, Viken, hytteområde – defineres som JA-område. Enstemmig vedtatt.
  Tiltak 1721/62/1, Kulstadviken – hytteområde – defineres som JA-område. Enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak over tiltak som gjelder Verdal kommune og vedtatte endringer i møtet. Enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Gjennomførte konsekvensutredninger for de aktuelle tema legges til grunn for den planløsning som foreslås i kommuneplanens arealdel – for Verdal kommune – med følgende endringer:
Forslaget til KU boligareal Verdal:
Tiltak 1721/9/2, Holme søndre – boligområde defineres som JA-område.
Tiltak 1721/36/29 og 75, Stiklestad planteskole – boliger – defineres som JA-område.
Forslaget til KU fritidsbebyggelse Verdal: 
Tiltak 1721/275/1, Tosteigan – hytteområde – defineres som JA-område.
Tiltak 1721/63/1, Viken, hytteområde – defineres som JA-område.
Tiltak 1721/62/1, Kulstadviken – hytteområde – defineres som JA-område.
 
 
 
 
 
PS 006/10 Andre saker       Til toppen av siden 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 19.01.2010

BEHANDLING:


 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 25.01.2021 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS