Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.11.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 16.11.2010
Tid            : 09:00 -  12:15
Til stede   :  8 representanter

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 082/10 Godkjenning av møteprotokoll

 19.10.2010 

Protokoll
PS 083/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 084/10 Oppfølging av Klima- og energiplan for Verdal kommune 

Saksframlegg

Protokoll
PS 085/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 

Protokoll
PS 086/10 Reguleringsplan Trones barnehage 1721/6/21

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 

Protokoll
PS 087/10 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 

Protokoll
PS 088/10 B-sak. Verdal Bolystpris for 2010

Saksframlegg

Protokoll
PS 089/10 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 16.11.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Nei  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Elin Tuseth DNA Medlem Nei  
Ketil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kontroller  
Berit Hakkebo    

 

 

PS 082/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra PUK sitt møte 19. oktober godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Protokoll fra PUK sitt møte 19. oktober godkjennes. 
 
 
 
 
PS 083/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010

BEHANDLING:
Det ble stilt spørsmål ang. ref. nr. 18. Åge Isaksen besvarte spørsmålet.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:   
Referatene tas til orientering.    
 
 
 
 
PS 084/10 Oppfølging av Klima- og energiplan for Verdal kommune    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010

BEHANDLING:
Viggo Iversen, Proneo, informerte om utfordringer og muligheter i tilnytning til vindklyngeprosjekter og vindklynger.
Ove Nesbø orienterte om arbeid/tiltak knyttet til Klima- og energiplanen, og om oppfølging av dette arbeidet.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble lederens forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Saken tas til orientering. 
  
 
 
 
PS 085/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014  Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:     
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
PS 086/10  Reguleringsplan Trones barnehage 1721/6/21     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.   


INNSTILLING:  
Reguleringsplan for Trones barnehage datert 26.05.2010, rev. 22.10.2010, med bestemmelser sist revidert 01.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.   
 
 
 
 

PS 087/10 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.   


VEDTAK:  
Forslag til reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole datert 25.10.2010, tilrås sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.   
 
 
 
 
PS 088/10 B-sak. Verdal Bolystpris for 2010     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010 
 
BEHANDLING:
Saken ble utdelt i møtet.
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.
Ved votering ble juryens innstilling enstemmig vedtatt.
     
 
VEDTAK:  
Verdal Bolystpris tildeles …….. Prisen er på kr. 10.000,- med plakett og diplom. 
 
 
 
 
PS 089/10 Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 16.11.2010 
 
BEHANDLING:
Øivind Holand orienterte om sak i tilknytning til spørsmålsstilling i tidligere møte i PUK vedr. Trøndelag Bildeler Verdal AS.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 29.01.2021 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS