Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 24.05.2011

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 24.05.2011
Tid            : 09:00 - 10:40. (I tillegg kommer tid til befaringene.)
Til stede   : 9 representanter. Repr. Knut Tveita og Britt Tove Klevmo fikk permisjon etter at sakene var behandlet. Til stede på befaringene: 7 representanter.

Etter at sakene var behandlet forflyttet komiteen seg til Inndalen for å se på Kvernmo Motorsportsanlegg. Etterpå var det befaring i ett av nytteområdene i Sandvika.

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste i Word - protokoll i Word  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 029/11 Godkjenning av møteprotokoll

 12.04.2011 

Protokoll
PS 030/11 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 031/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4
Vedlegg 5  

Protokoll
PS 032/11 Reguleringsplan Melby masseuttak - planprogram

Saksframlegg
Vedlegg 1 

Protokoll
PS 033/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 - klage på arealbegrensning i PUK sak 17/11 Saksframlegg Protokoll
PS 034/11 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 24.05.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Nei  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

 

PS 029/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 24.05.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte 12. april 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte 12. april 2011 godkjennes. 
  
 
 
 
PS 030/11 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 24.05.2011

BEHANDLING:
Referat nr. 35 ble referert.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 031/11 Detaljert reguleringsplan Verdalsøra barne- og ungdomsskole    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 24.05.2011

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
E-post datert 24.11.11 fra PBOM v/Kirstine Karlsaune til bl.a. PUK-leder Marit Voll Skrove.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING:   
Reguleringsplan for Verdalsøra barne- og ungdomsskole, datert 25.10.2010, med bestemmelser sist rev. 10.05.2011, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Skråningen i sydøst, innenfor planens område N1, bør tas med i endelig utomhusplan.
 
 
 
 
PS 032/11 Reguleringsplan Melby masseuttak - planprogram     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 24.05.2011

BEHANDLING:
Fagansvarlig Åge Isaksen, PBOM, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogram for Melby masseuttak sist dat. 02.05.2011. 
 
 
 
 
 
PS 033/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 - klage på arealbegrensning i PUK sak 17/11
     Til toppen av siden

 

  

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 24.05.2011 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 17/11 opprettholdes det vedtak som ble fattet av PUK i sak 17/11.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
 
 
PS 034/11
Andre saker     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 24.05.2011 
 
BEHANDLING:

  • Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for kostnadene vedr. utbygging av jernbaneundergangen.
  • Trond Rian, Landbruk og naturforvaltningen, redegjorde for de private vegene, med eller uten bom m.m. og hvilke bestemmelser som gjelder.
  • Huset på Tinden – ved den gamle Statoilstasjonen.
    Brit Alvhild Haugan, PBOM, redegjorde for status for saken.
  • Spørsmål fra repr. Knut Fortun:
    Hva er status for grusuttaket i Ravlo?
    Fagansvarlig Åge Isaksen, PBOM, svarte på spørsmålet.

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS