Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 10.03.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 10.03.2011
Tid            : 09:25 - 09:30
Til stede   : 9 representanter 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 01/11 Godkjenning av møteprotokoll - Protokoll
PS 02/11 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 Saksframlegg
Protokoll
PS 03/11 Orienteringer - Protokoll
Oppmøte valgstyryets møte 10.03.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.03.2011

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 16.09.10 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16.09.10 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 002/11 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.03.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
 
 
 
 
 
PS 003/11 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.03.2011

BEHANDLING:
Valgstyrets sekretær orienterte om:

  • Rådmann har etter delegert myndighet vedtatt å dekke utgifter til valgavis, som ved kommunestyrevalget 2007. Samme beløp som ble avsatt ved valget i 2007, kr 30.000,-.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS