Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 12.05.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 12.05.2011
Tid            : 09:00 - 09:10
Til stede   : 9 representante 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 04/11 Godkjenning av møteprotokoll - Protokoll
PS 05/11 Oppnevning av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Saksframlegg
Protokoll
PS 06/11 Orienteringer - Protokoll
Oppmøte valgstyryets møte 12.05.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Stienkjer


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 004/11 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 12.05.2011

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10.03.11 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 10.03.11 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 005/11 Oppnevning av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 12.05.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 
A. 
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg:

 1. Sjøbygda stemmekrets
   
  Leder   :                   Anne Sissel Tiller
  Nestleder  :              Tor Bjørgvik
  Øvrige medlemmer : Torvald Okkenhaug
                                  Idar Lyngstad
                                  Randi Lykke
                                  Inger H. Jermstad Helmo
  Varamedlemmer :     Karel Krizak
                                  Turid Dalheim Haugen
   
 2. Øra stemmekrets
   
  Leder   :                    Anne Grete Wold Olsen
  Nestleder  :               Stig Arild Myhre
  Øvrige medlemmer :  John Løseth
                                  Stein Ivar Kjesbu
                                  Siv Nordås
                                  Hege Terese Nygård     
                                  Eldbjørg Holmvik
                                  Elin Wist Holmen
                                  Bjørn Lyngsmo
                                  Knut Martinus Baglo
  Varamedlemmer :     Inger Helen Aksnes Sund
                                  Rita Pedersen Holmen
                                  Pål Hofstad
   
 3. Ørmelen stemmekrets
   
  Leder   :                    Ola A. Sagvold
  Nestleder  :               Jon Sellæg
  Øvrige medlemmer :  Marn Storhaug
                                   Knut Wass
                                   Karen Olsen
                                   Anders Ellewsen Juberg
                                  Odd Sandstad
                                  Birgit Marta Rennemo
                                  Ann Kristin Sagvold Krogstad
  Varamedlemmer :     Jonny Slettedal
                                  Torill Haugmark
                                  Kristin Storhaug
   
 4. Stiklestad stemmekrets
   
  Leder   :                    Håkon Lyngsmo
  Nestleder  :               Jon Marius V. Iversen 
  Øvrige medlemmer :  Maj Iren Hallem
                                  Inger Lise Petersen 
                                  Sigrid Annbjørg Breivik
                                  Sture Schjølberg
                                  Johan Hofstad
  Varamedlemmer :     Joar Harry Aksnes
                                  Ingrid Følstad
                                  Ida Haugmark
   
 5. Volhaugen stemmekrets
   
  Leder   :                   Bård Skjørholm
  Nestleder  :               Terje Grønn
  Øvrige medlemmer :  Einar Lund
                                  Trude Haukå
                                  Inger Grethe H. Minsås
  Varamedlemmer :     Mari Benum
                                  Torun Borgen
   
 6. Leksdal stemmekrets
   
  Leder   :                    Ruth Hynne
  Nestleder  :               Hallgeir Stornes
  Øvrige medlemmer :  Gunnhild Okkenhaug Aksnes
                                   Kari Ekseth
                                   Margit Holmsberg
                                   Knut Aksnes
                                   Ola Anders Skrove
  Varamedlemmer :       Sissel Hermann
                                    Kjell Stiklestad
   
 7. Ness stemmekrets
   
  Leder   :                    Rolf Barli
  Nestleder  :               Rita Helene Eriksson
  Øvrige medlemmer :  Vigdis Sundby
                                  Anne Berit Ness
                                  Odd Arnfinn Pedersen
                                  Stein Ingar Rotmo
  Varamedlemmer :     Stein Tore Nordtømme
                                  Grete Gudding Liff
   
 8. Leirådal stemmekrets
   
  Leder   :                    Ingegerd Sivertsen
  Nestleder  :               Bjørn Steinsli
  Øvrige medlemmer :  Vigdis Grindberg
                                   Thor Bertil Granum
  Varamedlemmer :      Rolf Tømmerås
                                   Oddhild Fikse
   
 9. Vuku stemmekrets
   
  Leder   :                    Rolf Rotmo
  Nestleder  :               Hanna Vinne
  Øvrige medlemmer :  Odd Eklo
                                   Ingvor Ørdal
                                   Frode Sandvik
                                  Kirsten Kulstad Johnson
  Varamedlemmer :      Kjetil Arnstein Dillan
                                  Torunn Kvernmo Pedersen
   
 10. Ulvilla stemmekrets
   
  Leder   :                    Ingebjørg Gomo
  Nestleder   :              Pål Holmli
  Øvrige medlemmer :  Inger Lise Bragstad
                                  Per Arne Green
  Varamedlemer :        Arnstein Indahl
                                  Guri Holmli
   
 11. Helgådal stemmekrets
   
  Leder   :                   Målfrid Garli
  Nestleder  :               Ivar Nonset
  Øvrige medlemmer :  Wenche A. Bratli
                                   Kjell Ottermo
                                   Elisabeth Vollan
                                   Inge Olav Bjartan
  Varamedlemmer :     Magnus Julnes
                                  Grethe Lillian Lustad
                                  Ingunn Leirset
   
 12. Inndal stemmekrets
   
  Leder   :                   Odd Erik Årstadvold
  Nestleder  :               Liv Dahle
  Øvrige medlemmer :  Trude Buran
                                  Arvid Woll
                                  Ann Karin Høgli
  Varamedlemmer :     Audun Valstad     
                                  Anne Berit Austad
   
 13. Vinne stemmekrets
   
  Leder   :                    Knut Tveita
  Nestleder  :               Karl Buan
  Øvrige medlemmer :  Randi Holan Mæhre
                                  Andreas Røstad
                                  Tove Bakkan Brenne
                                  Rita Svarva Ness
                                  Camilla Lindalen
                                  Einar Olav Larsen
  Varamedlemmer :     Hans Ludvig Selvig
                                 Åse Smulan
                                 Arne Olav Matberg
   

B. 
Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.
 
 
 
 
 
PS 006/11 Orienteringer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 12.05.2011

BEHANDLING:
Valgstyrets sekretær orienterte om:

 • Valgadministrasjonssystem anskaffet.
 • Elektronisk og kretsvis opptelling av stemmene.
 • Valglistene kommer til godkjenning i møte 26. mai.
 • Valgavis – arbeidet i gang.
   


Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS