Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 26.05.2011

Møtested : Møterom 2. etasje hotellet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 26.05.2011
Tid            : 12:10 - 12:15
Til stede   : 7 representanter 
 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 07/11 Godkjenning av møteprotokoll - Protokoll
PS 08/11 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
Oppmøte valgstyryets møte 26.05.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Knut Fortun FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 26.05.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 12. mai 2011 godkjennes.

Ved votering ble forsalget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 12. mai 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 008/11 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 26.05.2011

BEHANDLING: 
Det har ikke kommet inn legeattest i forhold til søknad om fritak fra å stå på valgliste, søknad om fritak ble derfor ikke innvilget.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer som er nevnt under vurderinger, godkjennes som offisielle valglister ved Kommunestyrevalget 2011 i Verdal kommune:

  • Det norske Arbeiderparti
  • Senterpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Høyre
  • Venstre
  • Kristelig Folkeparti
  • Rødt
     


Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS