Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 23.06.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal råpdhus
Dato         : 23.06.2011
Tid            : 11:05 - 11:10
Til stede   : 9 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon under generalforsamling VekstTorget. 8 til stede ved valgstyrets start.  

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 09/11 Godkjenning av møteprotokoll - Protokoll
PS 10/11 Forhåndsstemmegivning Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 23.06.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
 
Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 009/11 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 23.06.2011

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26. mai 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
  
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26. mai 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 010/11 Forhåndsstemmegivning     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 23.06.2011

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
   
 
VEDTAK:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2011 foregår i tidsrommet mandag 10. august – fredag 9. september på følgende møte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag fra kl. 09.00 til kl. 14.30. Dersom kontoret er åpent og betjent av personer som kan motta forhåndsstemmer før kl. 09.00 og etter kl. 14.30, kan disse motta forhåndsstemmer også da.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 1. september og 8. september.
   
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: lørdag 20. august og 3. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag fra kl. 09.00 til kl. 14.30 i perioden 01.07.11 til 09.08.11. Dersom kontoret er åpent og betjent av personer som kan motta tidligstemmer før kl. 09.00 og etter kl. 14.30, kan disse motta tidligstemmer også da.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
   
  - Vuku Bo- og Helsetun
  - Verdal Bo- og Helsetun
  - Ørmelen Bo- og Helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole.
   
 4. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS