Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 16.05.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 16.05.2013
Tid            : 10:24-10:26
Til stede   : 9 representanter


Sakliste som Word - Protokoll som Word
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 2/13 Godkjenning av møteprokoll Protokoll 
PS 3/13 Oppnevning av stemmestyrer - Stortings- og sametingsvalget 2013 Protokoll
PS 4/13  Forhåndsstemmegivning  Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 16.05.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Iversen
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 002/13 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 16.05.2013

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag i møtet:
«Protokoll fra møte 17.01.2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 17.01.2013 godkjennes.
 

 

PS 003/13 Oppnevning av stemmestyrer - Stortings- og sametingsvalget 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 16.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK:
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

 1. Sjøbygda stemmekrets
  Leder : Anne Sissel Tiller
  Nestleder : Tor Bjørgvik
  Øvrige medlemmer :
  -Karel Krizak
  -Idar Lyngstad
  -Randi Lykke
  -Inger H. Jermstad Helmo

  Varamedlemmer :
  -Paul Martin Bruvold
  -Turid Dalheim Haugen
   
 2. Øra stemmekrets
  Leder : Anne Grete Wold Olsen
  Nestleder : Knut Martinus Baglo
  Øvrige medlemmer :
  -John Løseth
  -Siv Nordås
  -Hege Terese Nygård
  -Elbjørg Holmvik
  -Elin Wist Holmen
  -Bjørn Lyngsmo
  -Pål Hofstad
  -Rita Pedersen Holmen

  Varamedlemmer :
  -Inger Helen Aksnes Sund
  -Jorodd Haga
   
 3. Ørmelen stemmekrets
  Leder : Ola A. Sagvold
  Nestleder : Jon Sellæg
  Øvrige medlemmer :
  -Marn Storhaug
  -Knut Wass
  -Karen Olsen
  -Anders Ellewsen Juberg
  -Odd Sandstad
  -Birgit Marta Rennemo
  -Ann Kristin Sagvold Krokstad

  Varamedlemmer :
  -Frode Aakerhus
  -Torill Haugmark
  -Kristin Storhaug
   
 4. Stiklestad stemmekrets
  Leder : Jon Marius V. Iversen
  Nestleder : Sigrid Annbjørg Breivik
  Øvrige medlemmer :
  -Maj Iren Hallem
  -Ida Haugmark Andersen
  -Jorid Kristin Stormo
  -Sture Schjølberg
  -Johan Hofstad

  Varamedlemmer :
  -Joar Harry Aksnes
  -Jorunn Vatne Aune
   
 5. Volhaugen stemmekrets
  Leder : Bård Skjørholm
  Nestleder : Terje Grønn
  Øvrige medlemmer :
  -Einar Lund
  -Trude Haukå
  -Inger Grethe H. Minsås

  Varamedlemmer :
  -Mari Benum
  -Torun Borgen
   
 6. Leksdal stemmekrets
  Leder : Ruth Hynne
  Nestleder : Hallgeir Stornes
  Øvrige medlemmer :
  -Gunnhild Okkenhaug Aksnes
  -Kristin Gomo Hallem
  -Knut Aksnes
  -Ola Anders Skrove
  -Inger Karmhus

  Varamedlemmer :
  -Sissel Hermann
  -Ketil Aksnes
   
 7. Ness stemmekrets
  Leder : Rolf Barli
  Nestleder : Rita Helene Eriksson
  Øvrige medlemmer :
  -Vigdis Sundby
  -Anita Steinkjer
  -Odd Arnfinn Pedersen
  -Stein Ingar Rotmo

  Varamedlemmer :
  -Stein Tore Nordtømme
  -Grete Gudding
   
 8. Leirådal stemmekrets
  Leder : Ingegerd Sivertsen
  Nestleder : Bjørn Steinsli
  Øvrige medlemmer :
  -Vigdis Grindberg
  -Thor Bertil Granum

  Varamedlemmer :
  -Håvard Flyum Steinsli
  -Oddhild Fikse
   
 9. Vuku stemmekrets
  Leder : Rolf Rotmo
  Nestleder : Ingvor Ørdal
  Øvrige medlemmer :
  -Odd Eklo
  -Frode Sandvik
  -Kirsten Kulstad Johnson
  -Torunn Kvernmo Pedersen

  Varamedlemmer :
  -Kjetil Arnstein Dillan
  -Jorunn Slapgård
   
 10. Ulvilla stemmekrets
  Leder : Ingebjørg Gomo
  Nestleder : Arnstein Indahl
  Øvrige medlemmer :
  -Inger Lise Bragstad
  -Per Arne Green

  Varamedlemer :
  -Guri Holmli
   
 11. Helgådal stemmekrets
  Leder : Målfrid Garli
  Nestleder : Inge Olav Bjartan
  Øvrige medlemmer :
  -Grethe Lillian Lustad
  -Kjell Ottermo
  -Elisabeth Vollan
  -Stian Haugan

  Varamedlemmer :
  -Magnus Julnes
  -Ingunn Leirset
   
 12. Inndal stemmekrets
  Leder : Odd Erik Årstadvold
  Nestleder : Liv Dahle
  Øvrige medlemmer :
  -Trude Buran
  -Arvid Woll
  -Ann Karin Høgli

  Varamedlemmer :
  -Audun Valstad
  -Anne Berit Austad
   
 13. Vinne stemmekrets
  Leder : Knut Tveita
  Nestleder : Karl Buan
  Øvrige medlemmer :
  -Randi Holan Mæhre
  -Andreas Røstad
  -Rita Svarva Ness
  -Åse Smulan
  -Karl Terje Mathisen
  -Mari Anne Alstad

  Varamedlemmer :
  -Hans Ludvig Selvig
  -Gjertrud Vinne
  -Ketil Berg
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov

 

 

PS 004/13 Forhåndsstemmegivning Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 16.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 foregår i tidsrommet mandag 12. august – fredag 6. september på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.

  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 29. august og 5. september.

  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: lørdag 24. august og 31. august.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30 i perioden 01.07.13 til 09.08.13.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og Helsetun
  - Verdal Bo- og Helsetun
  - Ørmelen Bo- og Helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole.
   
 4. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.05.2013 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS