Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 10.09.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.09.2013
Tid            : 09:00 - 09:25
Til stede   : 8 av 9 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 5/13 Godkjenning av møteprokoll Protokoll
PS 6/13 Godkjenning av valgstyrets møtebok Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 10.09.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 005/13 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.09.2013

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 16. mai 2013 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 16. mai 2013 godkjennes. 

 

PS 006/13 Godkjenning av valgstyrets møtebok Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.09.2013

BEHANDLING:
Valgprotokoll for valgstyret 2013 ble utlagt i møtet.

Følgende ble lagt fram til vurdering:

Forhåndsstemmegivning:

  • 2 forhåndsstemmegivninger – ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10.1.a.

Særskilt omslag:

  • 9 stemmegivninger i særskilt omslag – ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10.2.a

Forhåndsstemmer:

I tillegg er det avgitt totalt 45 blanke stemmesedler, 23 på forhånd, 1 fra fremmed og 21 på valgting.

Ved votering ble ovenstående forkastet punktvis og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for Stortingsvalget 2013.

 

Publisert: 04.09.2009 08:30 Sist endret: 23.12.2020 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS