Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Si din mening - høringer

  

Aktuelt for innspill nå:

Høringer som er lagt ut av Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen)
(her er det saker fra hele Trøndelag, også av og til noen som berører Verdal direkte)

se hver sak

 

Til toppen av siden 

 
Avsluttede høringer de siste to år: 

Høring forskrift til skoleområder for Garnes og Vuku skolekrets

23.05.2022
Detaljregulering Ørin sør II

07.05.2022
Vedtatt reguleringsplan, Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen

29.04.2022
Høring temaplan Nasjonaljubileet 2030

13.04.2022
Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift

04.04.2022
Detaljregulering Finnvola midtre veg

02.04.2022
Høring temaplan kulturminner 2022-2034

19.03.2022
Høring kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltning i Verdal kommune 2022-2025

09.03.2022
Detaljregulering Stiklestad skole

22.01.2022
Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022, kommunale avgifter,  eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2022

13.12.2021
Detaljregulering for nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen.

02.10.2021
Detaljregulering Fagerli og Hallemsåsen.

06.09.2021
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Verdal kommune

27.08.2021
Tidsforlenget båndlegging av trase for transportbånd - kommunedelplan Verdal by

03.07.2021
Høring av søknad om endring av tillatelse til Skjørdalen deponi - Innherred renovasjon IKS - Verdal

20.06.2021
Detaljregulering Gamle Ferjeveg 9-11

29.05.2021
Høring av gatenavn nyregulert gate - Bjarne Slapgards gate

20.05.2021
Ny samfunnsdel til kommuneplanen - åpent for innspill

25.04.2021
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning, detaljregulering for Stiklestad skole og Melding om utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn

19.04.2021
Offentlig ettersyn - Hello industri- og deponiområde

10.04.2021
Revisjon av kommuneplanens arealdel

09.04.2021
Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18, og Detaljregulering Einervegen 1-7, planvedtak

09.04.2021
Varsel om oppstart av planarbeid Gamle Ferjeveg 9-11

02.03.2021
Utbyggingsavtale for Kvislaparken (boligområde sør på Reinsholm) til offentlig ettersyn

19.02.2021
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Transportbånd Tromsdalen-Ørin, del 1 Rindsem-Ørin

13.02.2021
Detaljregulering Einervegen 7 og Detaljregulering Brauta øst

12.01.2021
Oppstart av klagesak 2020/373 - opprinnelig navnesak 2006/13 - Søråkran - Søråkkan - Søraker i Verdal kommune

01.01.2021
Høring - forslag til Planstrategi Verdal kommune 2021-2024

18.12.2020
Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - offentlig ettersyn

14.12.2020
Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune

11.12.2020
Foreslå kandidater til Bolystprisen 2020

25.11.2020
NVE - sikringstiltak mot flom i Vuku

15.11.2020
Nominer kandidater til Kulturpris og utviklingsstipend for ungdom

31.10.2020
Høring - ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

15.10.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 – Tverrstilt parkering i Nordgata

15.08.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18

15.08.2020

Varsel om oppstart av områderegulering for Fagerli og Hallemsåsen i Verdal kommune

01.08.2020

Planvedtak -Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi 
 

19.07.2020

Offentlig ettersyn - Boligplan Verdal kommune 2020-2023

27.06.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 8 og 10 
 

27.06.2020

 

Til toppen av siden 

Publisert: 05.05.2014 09:52 Sist endret: 01.06.2022 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS