Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Si din mening - høringer

  

Aktuelt for innspill nå:

Detaljregulering Stiklestad skole

 
22.01.21 
Høringer som er lagt ut av Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen)
(her er det saker fra hele Trøndelag, også av og til noen som berører Verdal direkte)

se hver sak

 

Til toppen av siden 

 
Avsluttede høringer de siste to år: 

 

Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022, kommunale avgifter,  eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2022

13.12.2021
Detaljregulering for nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen.

02.10.2021
Detaljregulering Fagerli og Hallemsåsen.

06.09.2021
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Verdal kommune

27.08.2021
Tidsforlenget båndlegging av trase for transportbånd - kommunedelplan Verdal by

03.07.2021
Høring av søknad om endring av tillatelse til Skjørdalen deponi - Innherred renovasjon IKS - Verdal

20.06.2021
Detaljregulering Gamle Ferjeveg 9-11

29.05.2021
Høring av gatenavn nyregulert gate - Bjarne Slapgards gate

20.05.2021
Ny samfunnsdel til kommuneplanen - åpent for innspill

25.04.2021
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning, detaljregulering for Stiklestad skole og Melding om utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn

19.04.2021
Offentlig ettersyn - Hello industri- og deponiområde

10.04.2021
Revisjon av kommuneplanens arealdel

09.04.2021
Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18, og Detaljregulering Einervegen 1-7, planvedtak

09.04.2021
Varsel om oppstart av planarbeid Gamle Ferjeveg 9-11

02.03.2021
Utbyggingsavtale for Kvislaparken (boligområde sør på Reinsholm) til offentlig ettersyn

19.02.2021
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Transportbånd Tromsdalen-Ørin, del 1 Rindsem-Ørin

13.02.2021
Detaljregulering Einervegen 7 og Detaljregulering Brauta øst

12.01.2021
Oppstart av klagesak 2020/373 - opprinnelig navnesak 2006/13 - Søråkran - Søråkkan - Søraker i Verdal kommune

01.01.2021
Høring - forslag til Planstrategi Verdal kommune 2021-2024

18.12.2020
Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - offentlig ettersyn

14.12.2020
Forslag til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune

11.12.2020
Foreslå kandidater til Bolystprisen 2020

25.11.2020
NVE - sikringstiltak mot flom i Vuku

15.11.2020
Nominer kandidater til Kulturpris og utviklingsstipend for ungdom

31.10.2020
Høring - ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

15.10.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 – Tverrstilt parkering i Nordgata

15.08.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18

15.08.2020

Varsel om oppstart av områderegulering for Fagerli og Hallemsåsen i Verdal kommune

01.08.2020

Planvedtak -Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi 
 

19.07.2020

Offentlig ettersyn - Boligplan Verdal kommune 2020-2023

27.06.2020

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 8 og 10 
 

27.06.2020

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kassefabrikkvegen 4 Verdal

21.04.2020

Vedtak i navnesak Kokksteinen og Kråksjøfløytan

15.03.2020

Melding om planvedtak Stormoen hyttefelt

08.03.2020

Varsel om oppstart og planprogram Ørin Sør II

Mottatte uttalelser til varsel om oppstart:
- Anonym, 08.03.2020
-  Statens Vegvesen, 02.03.2019
- Trøndelag fylkeskommune, 02.03.2020
- Fylkesmannen i Trøndelag, 28.02.2020
- Trafikksikkerhetsutvalget, 20.02.2020
- Verdal Idrettsråd, 24.01.2020
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 17.01.2020

 

06.03.2020

Plan til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Bredingsberg 10 - trinn 2

29.02.2020

Høring - vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024

28.02.2020

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi 

Mottatte høringsuttalelser :
- Nils Georg Leirset m.fl., 20.02.2020 (uttalelse med følgebrev og vedlegg)
- Nils Georg Leirset m.fl., 20.02.2020 (kun signert uttalelse)
- Franzefoss Minerals AS, 20.02.2020
- Gerd Leirset, 20.02.2020
- Direktoratet for mineralforvaltning, 20.02.2020
- Verdal fjellstyre, 19.02.2020
- Vuku landbrukslag og Verdal bondelag, 19.02.2020
- Trøndelag fylkeskommune, 18.02.2020
- Gaasken Lante (Reindrifta), 06.02.2020
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede, 17.01.2020
- Riksantikvaren, 09.01.2020
- Ståle Rotmo Innhaug, 06.01.2020
- ( Nils Georg Leirset, 03.01.2020
     - Vedlegg 1     - trukket tilbake og erstattet med
     - Vedlegg 2       uttalelse datert 20.02.2020 lenger opp 
     - Vedlegg 3 )
- Statskog, 03.01.2020
- Naturvernforbundet i Verdal, 03.01.2020
   - Vedlegg 1
   - Vedlegg 2
   - Vedlegg 3
- Statens Vegvesen, 19.12.2019
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 13.12.2019
- Fylkesmannen i Trøndelag, 10.12.2019
- Sametinget, 08.11.2019 

20.02.2020 
Melding om planvedtak - Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg 
 
08.02.2020
 
Høring - Ny politivedtekt for Verdal kommune
 
 
03.02.2020
 

 

Til toppen av siden 

Publisert: 05.05.2014 09:52 Sist endret: 03.01.2022 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS