Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Familieråd

FAMILIERÅD:

 • Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger
 • I samarbeid med Barnevernet arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.
   

HVA ER ET FAMILIERÅD?:

 • Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet.
 • En koordinator hjelper familien med å planlegge og å gjennomføre selve familierådet.
 • Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for barnet. Fagpersoner deltar kun på deler av møtet.
   

HVORDAN GJENNOMFØRES ET FAMILERÅD?:

 • Du selv eller en ansatt i Barnevernet kan ta initiativ til familieråd. Sammen lager en spørsmål som familierådet skal diskutere og foreslå løsninger til.
 • Barneverntjenesten bruker en nøytral og uavhengig koordinator til å hjelpe familiene med å forberede og gjennomføre familierådet. Koordinatoren har som oppgave å informere og besøke familie/ slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som familien ønsker skal være med på familierådet.
 • Familierådsmøtet gjennomføres. Et viktig prinsipp er at barnets interesser skal stå i fokus. Barnet er vanligvis til stede på selve møtet. Møtet varer ca 3-6 timer og er delt inn i tre deler:
   
  1.
  Alle deltakerne er tilstede, også koordinator og fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Denne informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd
   
  2.
  Kun familiens nære nettverk er tilstede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Koordinator og den ansatte fra Barnevernet kan kalles inn undervegs.
   
  3.
  I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og den ansatte fra barneverntjenesten inn igjen til familien for å få informasjon om planen.
   
  Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.
   

TØR JEG DETTE?:
Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil barn og foreldres beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere et familieråd.

Sjekk gjerne ut Bufdirs side for mer informasjon

Publisert: 30.05.2018 11:11 Sist endret: 21.02.2020 12:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS