Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Oppgaver

Ungdomskontakten er et tilbud til ungdom mellom 12-20 år som bor i Verdal kommune.

Vi er opptatt av at ungdom Blir sett, Blir hørt og Blir forstått. Vårt ønske er at ungdom opplever det nettopp slik i møte med Ungdomskontakten. Vi bygger vår kontakt med ungdom på tillit, at vi har tid til dere, at vi skal være tilgjengelig og at det vi gjør og sier er troverdig.
 
De fleste ungdommene som kommer til oss vil snakke med voksne som forstår dem, støtter dem og selvfølgelig hjelpe om det skulle være behov for det. 
 
Ungdomskontakten har ansatte med sosialfaglig bakgrunn, og som arbeider med å hjelpe ungdom som trenger noen å snakke med, trenger råd eller veiledning for å finne ut av ting som kan oppleves som vanskelige, eller trenger praktisk hjelp, f.eks. med jobbsøknad, få kondomer og brosjyrer og mye mye mer. 
 
Noen av de ungdommene som tar kontakt med Ungdomskontakten kan ha utfordringer med for eksempel skole, familie, venner, seksualitet, følelser. Noen kan føle seg deprimerte, har eller er redd for å utvikle spiseforstyrrelser, har vært utsatt for overgrep, stiller strenge krav til seg selv, er bekymret for seg selv eller andre, egen eller andres rusbruk, seksuell legning, ensomhet, mobbing og mange, mange andre ting. 
 
Ungdomskontakten har taushetsplikt som betyr ar vi ikke kan dele informasjonen vi får fra ungdommene med andre ansatte eller tjenester. Et unntak er hvis det ungdommen forteller er av en veldig alvorlig karakter, og for eksempel handler om vold, seksuelle overgrep eller rus. Da har vi som jobber i Ungdomskontakten opplysningsplikt overfor Barnevernstjenesten i kommunen som et eksempel. Da skal ungdommen informeres, og få si sin mening.  
 
Ungdomskontakten har som mål å være der ungdom oppholder seg. Det kan være ute i sentrum, på kjøpesentret, på ungdomsklubben, på skolen, forskjellige arrangement osv. Når vi er ute for å treffe ungdommer er det for at ungdommer skal bli kjent med oss og vite hvorfor vi er der og hva vi kan gjøre for dem.
 
Når vi ikke jobber oppsøkende ute er vi å finne på vårt kontor, eller man kan ta kontakt via telefon, facebook eller mail.
 
Kontakt oss !
 
Ungdomskontaktene arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode, dette betyr at ungdomskontaktene skal i så stor grad som mulig være der ungdommene er.
 
Ungdomskontaktens intensjon er:

 • At vi skal komme i kontakt med ungdommene, være på tilbudsiden for ungdom som trenger vår hjelp så tidlig som mulig, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling.
   
 • å være ”temperaturfølere” ute i ungdomsmiljøene.
   
 • å fange opp ungdom som er i ferd med å utvikle, eller har en risikoadferd.
   

Vi :

 • Jobber  primært med ungdom  mellom 12 og 20 år.
   
 • Har taushetsplikt og er gratis.   
   
 • Behøver ingen timebestilling.
   
 • Kan være til hjelp / støtte / veiledning, også til foreldre.
   
 • Samarbeider rundt ungdom også utenom vanlig kontortid, individuelt tilrettelagt.
   
 • Samarbeid med andre instanser:  barnevernstjenesten, rustjenesten, politi, skolene i kommunen, fritidsklubber, flyktningtjenesten, helsestasjonen..

 

Publisert: 05.11.2009 14:20 Sist endret: 12.04.2018 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS