Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Feieavgift

Feietjenesten var fra 01.01.2011 organisert i Innherred samkommune, fra 01.01.2018 er denne tjenesten organisert i Innherred Kommunesamarbeid, Brann og redning.

Søknad om fritak / reduksjon av feie- / tilsynsgebyr 
- det kan søkes for ubebodd eiendom eller eiendom som brukes som fritidseiendom. 

Feieavgifter helårsbolig 2021:

 • Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør                      - 600,- pr år
 • Pipe nr. 2 og flere piper på samme gnr/bnr inkl. tilh. røykrør - 400,- pr år
 • Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass                                - 500,- pr år
   
  Ikke lovpålagte oppgaver:
 • Video-kontroll av piper                       - 600,- pr time
 • Feiing av fyrkjele og andre ildsteder   - 600,- pr time
 • Kjøring - klargjøring                            - 400,- pr time
 • Informasjon til meglerpakken              - 320,- pr gang

 

Feieavgifter fritidsbolig 2021:

 • Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør
                                                   - 800,- pr tiilsyn/feiing
 • Pipe nr. 2 og flere piper, samme gnr/bnr inkl. tilh. røykrør 
                                                   - 350,- pr tilsyn/feiing
 • Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass  
                                                  - 350,- pr tilsyn/feiing

  Gebyr for ikke oppmøte         - 800,- pr. avtale

 
Seterhus som næringsbygg i landbruket er unntatt feieavgift.

Publisert: 27.10.2009 10:51 Sist endret: 05.01.2021 12:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS