Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Kjøp og salg

 

 

BOLIGFINANSIERING (se også Bostøtte)     Til toppen av siden
Boliglån / Byggelån / Huslån
Ordinær boligfinansiering kan søkes gjennom Husbanken og andre finansieringsinstitusjoner/banker.

Boligtilskudd / Etableringstilskudd
Boligtilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig.
Boligtilskudd til oppføring, kjøp og utbedring kan gis sammen med lån.
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til husstander der noen har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen.
Tilskuddene gis etter økonomisk behovsprøving.

Dersom husstanden på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen kan kommunen i helt spesielle tilfeller innvilge Startlån og Boligtilskudd til refinansiering.
Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gjennom kommunen gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Tilskuddet kan for tiden dekke utgifter til slik bistand med inntil kr 12.000.

Grunnlån / Oppføringslån / Utbedringslån     Til toppen av siden
(Ved årsskiftet 2006 ble Husbankens oppføringslån og utbedringslån slått sammen til nytt grunnlån)
Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene

 

Husbanken
Husbanken gir lån til bolig- og bygningsrelaterte formål. 

Startlån     Til toppen av siden

NB !!
Grunnet stor pågang på nye søknader, har vi dessverre lengre saksbehandlingstid enn normalt. Det kan for tiden være vanskelig å anslå vår saksbehandlingstid. Vi beklager ulempen det måtte medføre. Søknader om startlån behandles fortløpende.

 Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

For de mest vankeligstilte kan startlån kombineres med tilskudd.
 
Er du i målgruppen for startlån og tilskudd? www.husbanken.no/startlaan/ 

 

Søk lån/tilskudd
Søk lån og/eller tilskudd

Sjekk din lånesak (innlogging)

Startlån kan gis til:

  • anskaffelse av bolig til topp- eller fullfinansiering
  • tilpasning/utbedring av egen bolig
  • refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig

 

Lånet ytes etter vurdering av behovet i det enkelte tilfelle, og forutsetter at boligsøkerne ikke kan skaffe egenkapitalen som kreves. Lånesøkerne vil bli kredittvurdert før evt. Startlån innvilges. 
Det er en forutsetning av husstanden er i stand til å betale renter og avdrag i tillegg til vanlige levekostnader.

 

 


EIENDOMSOMSETNING
     Til toppen av siden
 
Boligkjøp / Boligsalg / Boligomsetning / Eiendomskjøp / Eiendomssalg / Kjøp av eiendom / Salg av eiendom
Eiendomsmeglere i Verdal.

Boplikt
Informasjon om boplikt på Wikipedia.

Kartforretning
Informasjon om oppmåling og kart kan innhentes fra enhet Geodata og oppmåling i Innherred Kommunesamarbeid.
Om kartforretningwikipedia.

Skjema for rekvisisjon av kartforretning. (PDF)

Tomt
For kommunale boligtomter, se her.

  
TINGLYSING
     Til toppen av siden
Dokumentavgift
Informasjon om dokumentavgift fra Kartverket.
Om dokumentavgiftwikipedia.

Grunnbok
Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver registerbetegnelse har et eget grunnboksblad, som inneholder opplysninger om hjemmel, pengeheftelser, servitutter og grunndata.

Informasjon om utskrift fra grunnboka fra Kartverket.
Om grunnboka i Store Norske Leksikon

Skjøte
Skjøte brukes ved salg og vederlagsfri overdragelse av fast eiendom.
Informasjon om skjøte fra Kartverket.
Om skjøte på wikipedia.   

Tinglysingsgebyr
Informasjon om betaling av tinglysingsgebyr fra Kartverket.
Om tinglysingsgebyrwikipedia.

Publisert: 10.03.2009 12:00 Sist endret: 02.03.2022 07:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS