Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva2_topp

Tekniske tjenester

BRØYTING     Til toppen av siden
Brøyteavtale
Verdal kommune foretar en god del snøbrøyting selv, i tillegg inngås det avtale med en rekke private aktører for deler av det kommunale vegnettet.

 
FEIING     Til toppen av siden
Det skal utføres feiing og tilsyn av fyringsanlegg, piper og ildsteder minst en gang hvert fjerde år.

Huseiers plikter ved feiing :

  • Ved varsel om feiing må husstige være lett tilgjengelig
  • Takstige må være festet til pipa, eventuelt taket
  • Det må være grei adkomst til feieluke
  • Om huset er avlåst under feiing må sot tas ut av huseier
  • Når ny feieforskrift blir praktisert vil det bli foretatt kontroll av fyringsanlegg
     

Feietjenesten utføres av enhet Brann og redning i Innherred Kommunesamarbeid.
Søknad om fritak / reduksjon av renovasjons- og feie- / tilsynsgebyr - PDF
- det kan søkes for ubebodd eiendom eller eiendom som brukes som firtidseiendom.  
 
Feier : Geir Singstad                    tlf. 47870110
Feier : Tor Reidar Wigen               tlf. 92682099 

 
GATELYS     Til toppen av siden
Teknisk drift i kommunen har ansvaret for gatelys langs kommunale veger.

 
RE
NOVASJON     Til toppen av siden
Avfallsbeholder / Avfallsplan / Gjenvinning / Kildesortering / Miljøsanering / Resirkulering / Retursystem / Søppeltømming / Søppel

Verdal kommune kjøper tjenester fra Innherred Renovasjon, som er et interkommunalt selskap (IKS) som betjener flere Nord-trønderske kommuner med avfallsløsninger.
Informasjon om avfallshåntering og renovasjon finner du her.

Søknad om fritak / reduksjon av renovasjons- og feie- / tilsynsgebyr - PDF
- det kan søkes for ubebodd eiendom eller eiendom som brukes som firtidseiendom. 

 
VANN OG AVLØP     Til toppen av siden
Kloakk / Avløpsslam / Avløpsvann / Slam
Se kommunens avløps- / kloakkavgifter for 2012 her.

Vannmåler
Se kommunens vannavgifter for 2012 her.
Registrer ditt forbruk her - vannmåleravlesning.
 
Vannforsyning / Drikkevann / Drikkevannskvalitet
Hoveddrikkevannskilde for Verdal kommune er Leksdalsvatnet, og for de som har kommunal vannforsyning kommer vannet fra denne sjøen.
I tillegg finnes det flere private vasslag (bl.a. Leirsjø Vasslag og Andølvatnet Vasslag).
 
Vanningsrestriksjon
I tørre perioder kan det være nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner i enkelte områder i kommunen. Eventuelle slike rstriksjoner blir kunngjort på vanlig måte i lokalavis og på kommunens nettside.

VAR
*
 

Publisert: 27.10.2010 15:40 Sist endret: 03.04.2018 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS