Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Varer og tjenester

ANGRERETT     Til toppen av siden
Angrefrist
Angrerettloven gjelder for alle avtaler om kjøp av varer som er inngått utenfor fast utsalgssted, for eksempel ved messe- eller dørsalg eller via fjernsalg, dvs. via telefon, internett, postordre, TV-shop og lignende. Forbrukerrådet har her forenkla lovteksten for deg. 

 
BY
TTERETT     Til toppen av siden
Verken forbrukerkjøpsloven eller andre lover gir deg rett til å bytte en feilfri vare. Som kunde har du ingen lovbestemt «angrefrist» eller bytterett ved kjøp i vanlig forretning.

Men selv om dette ikke er bestemt i lov, har bytte i flere bransjer vært praktisert så lenge at det må sies å ha blitt en sedvane. Dette gjelder spesielt for typiske gaveartikler som klær, bøker, smykker, sølvtøy, leker, CD'er osv. For å bytte, er det en klar forutsetning at det dreier seg om en ubrukt og uskadet vare. Selgeren må med andre ord uten problemer kunne legge frem varen til nytt salg.

 
ETISK FORBRUK     Til toppen av siden
Energimerking / E-merking
Energimerking av forbruksartikler - fra wikipedia
 
Energimerking av bygg og boliger - fra NVE
 
Informasjon om energibruk og effektivisering, herunder energimerking - fra NVE.

Etisk handel
Initiativ for etisk handel

Miljømerking
Om miljømerking på wikipedia.

Rettferdig handel / Fairtrade
Informasjon om rettferdig handel - fra wikipedia
 
Fairtrade Norge.

 
FO
RBRUKERKLAGE     Til toppen av siden
Forbrukerklage / forbrukertvist
Finn informasjon om forbrukertvister og håndtering av slike hos Forbrukerklageutvalget.

Klagenemnder
Er du misfornøyd med en vare eller tjeneste du har kjøpt? Forbrukerrådet gir råd og veiledning om dine rettigheter, hvordan rettighetene kan ivaretas, og hvordan du best kan nå fram med klagen din.

Reklamasjon
Hovedregelen er at klagen må skje senest to år etter at du overtok tingen.
Informasjon om reklamasjonsrett fra Forbrukerrådet
 
 
FORBRUKERTEST     Til toppen av siden
Forbrukerrådet foretar til en hver tid grundige og nøytrale forbrukertester.
Det finnes også en rekke andre nettsteder som foretar tester av varer innenfor avgrensede områder, og osm skriver omtaler av produkter basert på tester.
(f.eks. www.amobil.no - for mobiltelefoner)

 
GA
RANTI     Til toppen av siden
Reklamasjon / Reklamasjonsrett
Temaside om garanti og reklamasjonsrett fra Forbrukerrådet.

 
KO
NTRAKT     Til toppen av siden
Husleiekontrakt
*

Kjøpekontrakt / Kjøpskontrakt
*

Kontraktsregulering
*

Leiekontrakt
*

Standardkontrakt
*

 
KR
AFTPRIS / STRØMPRIS     Til toppen av siden
Finn din leverandør i kraftprisoversikten fra Konkurransetilsynet.

 
PO
STORDRESALG     Til toppen av siden
Informasjon om postordresalg fra wikipedia.

Elektronisk handel / Internetthandel / Netthandel
Temaside om nettthandel fra Forbrukerrådet.
 
 
PR
ODUKTSIKKERHET     Til toppen av siden
CE-merking
Informasjon om CE-merking fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Se også nettsidene til Miljødirektoratet og Giftinformasjonen.

Faremerking / Faresymboler
Informasjon om faresymboler fra wikipedia.
 
Produktmerking

*

 
RE
KLAME OG TELEFONSALG     Til toppen av siden
Reservasjon / Reservasjonsregisteret
Reserver deg mot telefonsalg og adressert reklame hos Brønnøysundregistrene.

 
TE
LEPRIS     Til toppen av siden
Fasttelefon / Mobilpriser / Mobiltelefon
Finn leverandør via www.telepriser.no - en tjeneste fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Publisert: 10.03.2009 12:01 Sist endret: 16.05.2022 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS