Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Frisklivssentral

Se video som presenterer Frisklivssentralen i Verdal her.
(klikk på lenke eller bildet under for å se video)

Klikk på bildet for å se videoen

  

10 år med Frisklivssentralen Verdal kommune- hva har vi sammen fått til?Logo 10-års jubileum

 • Etablert 01.01.2012 etter enstemmig kommunestyrevedtak juni 2011.
 • Kompetanseheving for ansatte har skjedd parallelt med drift. Kompetanseheving som er gjennomført, og som dermed kommer Verdal sine innbyggere til gode, er: Videreutdanning Motiverende Intervju ved Nord, Folkehelse og Helseadferd ved Nord, kurs i Treningslære NFF, kurs i Nordic training, sertifisering kursholdere Bra mat kurs, sertifisering kursholdere Kurs i Mestring av Belastning, sertifisering kursholdere Kurs i Depresjonsmestring og sertifisering kursholdere Søvnkurs. Vi har fullført 2 Masterforløp, den ene i Klinisk Helsevitenskap ved NTNU og den andre i Kunnskapsledelse ved Nord Universitet
 • 771 av Verdal kommune's innbyggere har benyttet seg av Frisklivssentralens tilbud siden oppstart. Litt over halvparten av disse har benyttet seg av treningsgruppene våre.
 • Siste året har vi på tross av koronapandemien hatt en 30 % økning i henvendelser.
 • ½ parten av våre henvendelser kommer fra fastleger.
 • 242 av Verdal kommunes innbyggere har deltatt på Bra Mat kurs
 • 215 av Verdal kommunes innbyggere har deltatt fått individuell veiledning av ernæringsfysiolog/kostholdsveileder.
 • Litt over 200 av Verdal kommune sine ansatte har deltatt på Kurs i Mestring av Belastning.
 • 172 av Verdal kommunes innbyggere har deltatt på Kurs i Mestring av Belastning.
 • 93 av Verdal kommunes innbyggere har deltatt på Kurs i Depresjonsmestring.
 • 70 av Verdal kommunes innbyggere har deltatt på røykesluttkurs.
 • 9 har deltatt på Søvn kurs.
 • Vi har gjennomført utallige temakvelder der folkehelseopplysning har stått i fokus, dette er også gjennomgående i vårt jubileumsprogram.
 • Frisklivssentralen Verdal kommune, fikk i 2014 rollen som Utviklingssentral for Midt Norge av Helsedirektoratet, en avtale som har blitt fornyet i 3 omganger. Inneværende avtale utløper 31.12.2022.Til sammen får vi nå 150000,- pr år for å inneha denne rollen.
 • Vi har fra Frisklivssentralen Verdal kommune deltatt i den nasjonale arbeidsgruppa vedrørende pakkeforløp Psykisk Hese og rus.
 • Vi har hatt innlegg på den nasjonale Frisklivskonferansen i Stavanger i 2012, på den nasjonale Frisklivskonferansen i Ålesund i 2013 og i Trondheim i 2021.
  Se video-opptak av innlegget på Folkehelsekonferasnen i Trondheim 2021.
 • sVi har hatt innlegg på den nordiske Folkehelsekonferansen i Ålborg i 2017.
 • Vi har hatt innlegg på den store internasjonale konferansen i Warszawa i oktober 2021.
 • I slutten av 2019 ble vi i Frisklivssentralen Verdal kommune, spesifikt utpekt av Helsedirektoratet til å være samarbeidspartner med det Polske Helsedepartementet i det største EØS prosjektet som er gjennomført i kommunen. Våre tanker i prosjektet, ble presentert i Warszawa i august 2019, og avtale underskrevet våren 2020.Totalrammen vi har mulighet til å få tildelt i prosjektet, er ca. 7,5 millioner kroner.
 • I løpet av denne 10 års perioden, har Frisklivssentralen Verdal kommune fått tildelt 12,2 millioner kroner i eksterne tilskudd/prosjektmidler. Dette hadde vi ikke fått, hvis vi ikke hadde gjort en god jobb i egen kommune. Tar vi med søknaden som vi var med og utarbeidet vedrørende Rus og Psykisk helse våren 2021, passerer vi 16,2 millioner i inntekter.


TILTAKSOVERSIKT FRISKLIVSSENTRALEN
(klikk på figuren for større versjon med lenker)

Figur som viser tiltaksoversikt for Frisklivssentralen - klikk på figuren for større versjon med lenker til tema

Frisklivssentralen i Verdal er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging for personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
 
Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.
 
Hvem kan delta på Frisklivssentralen?
Frisklivssentralen retter seg spesielt mot mennesker som har økt risiko for livsstilsykdommer.

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte oss på eget initiativ.
 
Hvordan ta kontakt?
Send en SMS, skriv en mail, eller ring for mer informasjon eller en avtale!
 
Frisklivssentralen i Verdal har lokaler i Ringveg Nord 1.

Har du spørsmål?
E-post til: frode.grevskott@verdal.kommune.no, eller ring 970 00 889

Publisert: 27.02.2012 13:23 Sist endret: 10.11.2021 14:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS