Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Hjelp i hjemmet

 • Hjemmetjeneste, herunder blant annet hjemmesykepleie og praktisk bistand
  -
  Alle som ønsker det, skal ha muligheten til å bo i eget hjem, også den som er alvorlig syk. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov. Hjemmetjenesten skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger hjelp.

 • Trygghetsalarm
  -
  Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.

 • Rehabiliteringstjenesten, herunder blant annet fysioterapi og ergoterapi
  - Gir tjenester til mennesker i alle aldre som har fysiske vanskeligheter med å mestre hverdagen. Kan blant annet bidra med funksjonsvurdering, kartlegging, formidling av tekniske hjelpemidler og informasjon, råd og veiledning.

 • Korttidsutlån av tekniske hjelpemidler
  - I Verdal kommune er det Arbeid med bistand-bedriften «Veksttorget» som administrerer ordningen med korttidsutlån av tekniske hjelpemidler.
  Veksttorgets adresse er: Stiklestad allé 1, 7650 Verdal
  Telefonnummer: 74 07 14 50

 • Korttidsopphold i institusjon
  -
  Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon som kan gis når helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig.

 • Velferdsteknologi
  Velferdsteknologi er teknisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sosial deltagelse, fysisk mobilitet og kulturell aktivitet. Dette skal bidra til selvhjulpenhet til tross for sykdom og psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

  Eksempler
  · Trygghetsalarm og mobil trygghetsalarm med GPS-funksjon
  · Digitalt tilsyn som kan forebygge fall
  · Medisindosett som varsler når man skal ta tablettene
  · Digitale kalendre som varsler når div. aktiviteter starter


  Koordinator for fagsystem helse og velferdsteknologi: 
  Milda Alice Staldvik Svestad

 

Rehabiliteringstjenesten

Hjelpemidler

Publisert: 04.03.2020 08:22 Sist endret: 20.04.2021 11:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS