Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Hjelp i hjemmet

 

 • Hjemmetjeneste, herunder blant annet hjemmesykepleie og praktisk bistand
  -
  Alle som ønsker det, skal ha muligheten til å bo i eget hjem, også den som er alvorlig syk. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov. Hjemmetjenesten skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger hjelp.
   
 • Trygghetsalarm
  -
  Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.
   
 • Rehabiliteringstjenesten, herunder blant annet fysioterapi og ergoterapi
  - Gir tjenester til mennesker i alle aldre som har fysiske vanskeligheter med å mestre hverdagen. Kan blant annet bidra med funksjonsvurdering, kartlegging, formidling av tekniske hjelpemidler og informasjon, råd og veiledning.
   
 • Korttidsutlån av tekniske hjelpemidler
  - I Verdal kommune er det Arbeid med bistand-bedriften «Veksttorget» som administrerer ordningen med korttidsutlån av tekniske hjelpemidler.
  Veksttorgets adresse er: Stiklestad allé 1, 7650 Verdal
  Telefonnummer: 74 07 14 50
   
 • Korttidsopphold i institusjon
  -
  Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon som kan gis når helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig.
Publisert: 04.03.2020 08:22 Sist endret: 05.03.2020 09:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS