Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Egenandel for fysioterapibehandling

Fra og med 01.01.19 innfører Verdal kommune egenandel for de fleste fysioterapitjenester fra fastlønte fysioterapeuter til personer over 16 år. Dette er i tråd med regjeringens føringer for statsbudsjettet fra og med 2017.

Hjemmel for å kreve egenandel framgår av «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» kap. 3 og «Forskrift om fastlønnstilskudd for delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten». Det er ikke krav om henvisning fra lege for at kommunen kan kreve inn egenandeler for behandling hos fastlønnede fysioterapeuter.

Kommunen kan kreve egenandel når fastlønte fysioterapeuter gir individuell undersøkelse og behandling, behandling i grupper og ved veiledet trening mellom behandlinger. Innkreving av egenandel forutsetter at fysioterapi gis som et spesifikt tiltak.

Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Hvilke beløp kommunen kan kreve i egenandel framgår av takstene i «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.».

Fra 01.01.17 er det bare barn under 16 år og pasienter med godkjent yrkesskade som er fritatt for egenandel.

Tilfeller hvor kommunen ikke kan kreve egenandel:

  • fysioterapi til beboere i sykehjem, inkludert korttidsopphold
  • nødvendig samtale med pårørende
  • veiledning og opplæring av pårørende og annet personell
  • tverrfaglige møter
  • forebyggende tjenester
  • utprøving og tilpasning av hjelpemidler

For 2018 er egenandelstaket 2.025 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg. Dersom du har betalt for mye i egenandel, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk fra Helfo.

I egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)
  • Enkelte former for tannlegehjelp
  • Opphold ved opptreningsinstitusjoner og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus.

Verdal kommunen sender ut faktura for fysioterapibehandling en gang i måneden inntil frikort er oppnådd.

Publisert: 21.12.2018 10:59 Sist endret: 23.12.2020 11:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS