Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

SamPro

SamPro – Verktøy for individuell plan

 

Generell informasjon

Individuell plan er et samarbeidsverktøy mellom planeieren, tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Verdal kommune bruker verktøyet SamPro i arbeidet med individuelle planer.

 • SamPro er et elektronisk verktøy som tilbyr utforming av individuell plan og tverrfaglig samarbeid rundt planen.
   
 • SamPro er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til individuell plan.
   
 • SamPro er utviklet av Visma i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper.
   
 • SamPro setter brukeren i fokus og er et dynamisk og levende verktøy.
   
 • SamPro er tilgjengelig via internett og tilbyr et elektronisk møtested for alle involverte i individuell plan, på tvers av fag, forvaltningsnivå og privatpersoner.
   
 • SamPro er "bærer" av den individuelle planen, og inneholder også ulike funksjoner som kalender, meldingsutveksling og dokumentarkiv.
   
 • Det er planeier / bruker som bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro og hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til.
   
 • Med tilgang til internett, har man tilgang til Sampro. Tilkoblingen har godkjent sikkerhetsnivå som er på nivå med det som brukes i f.eks. nettbanken.
   

Ved oppstart av arbeidet med individuell plan, opprettes denne i SamPro, med tilgang til planeier / foresatt / pårørende / verge og koordinator. Deretter skal det foreligge samtykke fra planeier, før det gis tilgang til andre deltagere (oftest deltagere i ansvarsgruppe).

Koordinator for individuell plan vil gi opplæring i SamPro og legge inn tilganger i henhold til samtykket.

For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt koordinator for individuell plan eller se www.visma.no/sampro. Lokal administrator for individuell plan og SamPro kan også kontaktes.

Publisert: 24.03.2011 08:34 Sist endret: 09.10.2013 07:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS