Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Psykisk helse

MOBBING     Til toppen av siden
Informasjon om mobbing på arbeidsplassen under arbeidsliv på tema arbeid.
 
 
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE     Til toppen av siden
Audiopedagog / Logoped / PP-tjeneste / PPT / Spesialundervisning
Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 
 
PSYKISK HELSEVERN     Til toppen av siden
Kriseteam ved større ulykker og kriser.
(kriseteamet kontaktes av legevakt ved akutte kriser og katastrofer)

Temaside fra Helsedirektoratet om pyskisk helse.
Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.
Akuttpsykiatri, Sykehuset Levanger.
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk / Barnepsykiatri / BUP / Ungdomspsykiatri
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger (BUP).
 
DPS / Distriktspsykiatrisk senter
For Nord-Trøndelag er det to distriktspsykiatriske senter, et på Stjørdal, og et i Kolvereid.
Les om Distriktspsykiatrisk senterWikipedia. 

Avdeling psykisk helse / Psykiatri / Psykiske lidelser / Psykolog
Hva kan vi tilby av tjenester:
Avdeling psykisk helse tilbyr hjelp og bistand til mennesker med psykiske plager/lidelser, herunder:

 • Gruppetilbud: Kurs i mestring av depresjon (KID) og kurs i mestring av belastning (KIB).
  Se også: Frisklivssentral
 • Individuelle samtaler med kognitiv tilnærming og veiledet selvhjelp
 • Oppfølgingstjeneste for mennesker med langvarige behov
   

Selvhjelp:
Selvhjelpen kan du komme i gang med på egen hånd, eller følge vår internettbaserte behandling etter en samtale med oss der du får tildelt en kode, og videre oppfølging av helsepersonell. Denne behandling er dokumentert like god som individuell samtalebehandling.

Link til selvhjelpsside:
https://assistertselvhjelp.no/ 

Individuell samtaleterapi tilbys til de som etter nærmere vurdering ikke viser seg aktuell for internettbasert behandling. Denne vurdering gjøres etter første samtale.

Andre linker:

Våre tjenester er et tilbud til innbyggere over 18 år.
Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp her. 

Alle ansatte i Avdeling psykisk helse har taushetsplikt.
Du har rett til å være med på utforming av de tiltak og tjenestetilbud som angår deg og din situasjon.

Akutte kriser:
Om det oppstår akutte kriser e.l. som krever oppfølging/behandling er det fastlege / legevakt som må kontaktes.
Se også Kriseteam ved større ulykker og kriser.

Hvordan søke om tjeneste:
For muntlig henvendelse/søknad:
Kontakt Forvaltningskontor via Servicekontoret: Tlf. 740 48 200

Skriftlig søknad kan sendes til:
Verdal kommune v/Forvaltningskontor
Postboks 24
7651 Verdal
(Bruk søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester)

Kontakt:
Ved andre spørsmål, ta gjerne kontakt med vår tjeneste.

Tlf. 400 33 923
Mail: psykiskhelse@verdal.kommune.no


Spesialisthelsetjeneste
Om spesialisthelsetjenestenWikipedia.
Spesialisthelsetjenesteloven.
 
 
RUSTILTAK     Til toppen av siden
ATA-senteret
Arbeidstrening og aktivitetssenter.

Ruspolitisk handlingsplan 2014 - 2017
Last ned planen her.  (PDF)
  
Rustjenesten
 / Avrusning / Avvenning / Legemiddelassistert rehabilitering / LAR / Metadon / Subutex / Narkotika / Rusbehandling / Rusmiddelomsorg / Rusmiddeltiltak / Rusomsorg / Rusmiddelmisbruk / Rusmisbruk
Rustjenesten er fra 01.01.2014 organisert som en enhet innen Bo- og dagtilbudtjenesten, og jobber hovedsakelig etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi kan gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.

På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.
 
Når det er behov for det, og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen, andre tjenester etter denne loven og kontakt med / henvisning til primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste (ARP, institusjon, LAR, heldøgns omsorgstjenester og lignende).

Om du ønsker kontakt med rustjenesten, vennligst ta kontakt på telefon 74 04 82 00. 
(Verdal kommune, Rustjenesten, Johannes Bruns gate 2, 7650 VERDAL)

Spesialisthelsetjeneste
Om spesialisthelsetjenestenWikipedia.
Spesialisthelsetjenesteloven.
 
 
HELSESTASJON RUS Til toppen av siden
Lokalisering og åpningstid
Helsestasjon rud er lokalisert ved Helsesenteret.

 • Åpningstid lavterskel: Hverdager 09:00 - 11:00
 • Åpningstid Urinlab: man, ons, fre. 08:00 - 11:00
  Telefon: 970 32 255
 • Åpningstid individuell oppfølging: Hverdager 08:00 - 15:30
   

Taushetsplikt
Ansatte ved Helsestasjon Rus har taushetsplikt.

Målsetting
Bedre helse. Helsestasjon Rus har som mål å bedre din fysiske og psykiske helse.

Målgruppe
Helsestasjon Rus gir et tilbud til rusavhengige over 18 år, uavhengig av type misbruk.

Helsestasjon Rus tilbyr :

 • Støtte- og ryddesamtaler
 • Hjelp til å orientere seg i hjelpeapparatets muligheter og tilbud
 • Videreformidling til ulike hjelpeinstanser
 • Oppfølgingssamtale etter overdose
 • Individuell oppfølging av rusavhengige i aktiv rus
 • Barnas time
 • NADA øreakupunktur
 • Koordinering av indiviuell plan og ansvrasgruppe
 • Sykepleier på hjul
  Et tilbud om helsehjelp i heimen for mennesker med alkoholavhengighet.
  Les mer om tilbudet her.
 • Urinlab - tlf: 970 32 255
   

Hva kan vi bistå med:

 • Utdeling av rent brukeutstyr
 • Returordning for brukt brukerutstyr
 • Vaksine for hepatitt A/B
 • Helsevurdering
 • Hepatitt A, B og C screening
 • Vurdering av sår og evt. sårstell
 • Vurdering og behandling av infeksjoner
   

Alle tjenester ved Helsestasjon Rus er gratis!
Du trenger ingen timeavtale, du kan henvende deg direkte.
Helsestasjon Rus er å treffe på :

 • telefon 918 31 809.
 • telefon 974 01 600
   

 
Verdal helsesenter med markering av inngangen til Helsestasjon Rus

SPILLEAVHENGIGHET / SPILLEGALSKAP     Til toppen av siden
Informasjon om spilleavhengighet fra Wikipedia.

Hjelpelinjen for spilleavhengige - snakk med oss gratis på 800 800 40 hver dag fra 09:00 - 21:00.

Publisert: 17.02.2009 10:58 Sist endret: 01.10.2019 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS