Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Kriseteam

Kriseteam ved større ulykker og kriser.
Teamet kontaktes av Innherred interkommunale legevakt eller kommunal legevakt i Verdal ved akutte kriser og katastrofer.

Støtteteamets sammensetning:

 • Spesialsykepleiere
 • Sykepleier
 • Vernepleier
   

Avhengig av situasjon kan det bli aktuelt å kalle inn andre fagpersoner som:

 • Lege
 • Prest
 • Helsesykepleier
 • Sosionom
 • Barnevern
 • Lærere/rektorer
 • Politi
   

En del av de som jobber i teamet vil ved en større ulykke/krise ha andre oppgaver på et skadested. Leder vurderer ut fra situasjonen og i samråd med kriseledelsen om andre faggrupper skal kontaktes/innhentes.

Hendelser/katastrofer hvor hjelp kan være aktuell:

 • Større ulykker: (Bil, båt, buss, jernbane, fly, farlig gods)
 • Naturkatastrofer: (flom, storm, ras) hvor menneskeliv er gått tapt
 • Større voldssituasjoner/kriminalitet med dødelig utgang
 • Større branner
 • Drukningsulykker
 • Selvmord
 • Ran/større voldssituasjoner
 • Industriulykker/arbeidsulykker
 • Eksplosjoner
 • Miljøkatastrofer
 • Skyte/knivstikking/trusselsituasjoner
 • Alle større ulykker der det er mange involverte som har blitt påført sterk psykisk påkjenning.
   

Teamet skal hjelpe personer som har hatt sterke kriseopplevelser og som ikke har nære pårørende som kan stille opp, og er et akutt-team som hjelper til de første 48 timer etter en større krise.

Teamets hovedoppgave er å hjelpe den/de kriserammede til å ta vare på seg selv, gi informasjon, omsorg og hjelpe til å koble inn rette fagpersoner rundt den som har vært utsatt for sterke kriseopplevelser.

Publisert: 12.07.2018 07:58 Sist endret: 25.01.2019 17:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS