Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Rustjenesten


 

Lokalisering og åpningstider     Til toppen av siden 
Rustjenesten er lokalisert i Kinogården sammen med NAV, besøksadresse Johannes Bruns gate 2, og ved Helsestasjon Rus, besøksadresse Rådhusgata 4.

Det søkes om rett til oppfølging av Rustjenesten.

Søknadsskjema finnes her: Søknadsskjema

Den som får rett til oppfølging av Rustjenesten får individuell oppfølging av en ruskonsulent. Ruskonsulentene jobber i et team, men den enkelte som får bistand får oppnevnt en ruskonsulent som er hovedkontakt.
 
 
lsetting     Til toppen av siden
Gi individuell oppfølging for å bistå tjenestemottager til å nå sine mål

Hjelpen fra ruskonsulent kan blant annet bestå av:

 • Kartlegging
 • Støttesamtaler
 • Koordinering av tjenester og individuell plan
 • Ressurskartlegging
 • Mestring og motivering
 • Struktur i dagliglivet, aktivisering
 • Råd og veiledning, personlig assistanse og opplæring
 • Veiledning til pårørende
 • Henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten og soning
 • Oppfølging av legemiddelassistert rusbehandling (LAR)
   

Behandling i spesialisthelsetjenesten kan innebære poliklinisk oppfølging eller døgnbehandling.

Om pakkeforløp i rusbehandling

Publisert: 28.04.2011 11:56 Sist endret: 03.01.2020 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS