Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Dødsfall

Informasjons- og veiledningshefte fra Helsedirektoratet om hva som må gjøres når en av våre nærmeste dør.

DØDSATTEST / DØDSMELDING     Til toppen av siden
Attestasjon på at et menneske er avgått ved døden, skal inneholde avdødes personalia (navn, personnummer m.v.), opplysning om tid og sted for dødsfallet, om spesielle omstendigheter ved dødsfallet og dødsårsaken.
Informasjon om dødsattest fra Wikipedia. 

Alle dødsfall skal snarest mulig meldes til lensmannen eller skifteretten på dødsstedet.
Nærmere oplysninger kan finnes i forskrift om dødsmeldinger hos Lovdata.

 
GRAVFERD / DØDSFALL     Til toppen av siden
Nærmeste pårørende bør straks ta kontakt med et begravelsesbyrå.
Dødsfallet meldes til lensmannen i lensmannsdistriktet og til tingretten i det distriktet der avdøde bodde.

Askespredning
Dersom du ønsker asken din spredt for vinden, kan du søke Fylkesmannen om tillatelse til askespredning. Hovedregelen er at aske bare kan tillates spredt på åpent hav eller i høgfjellet. Søknaden skal sendes Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt.

Begravelse / Bisettelse / Gravferd / Gravlegging
Regler om begravelse finnes i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7. juni 1996.

Den som har fylt 18 år, kan skriftlig fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Foreligger det ikke slik erklæring, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år rett til å besørge gravferden. Gravlegging skal skje senest åtte dager etter dødsfallet.

Gravferdsstønad
Informasjon om gravferdsstønad fra NAV.

Kremasjon / Kremering
Informasjon om kirkegårder, kremasjon og gravferd fra regjeringen.no.

Informasjon om kremasjon fra Wikipedia. 

 
GRAVSTED
     Til toppen av siden
Gravlegging eller urnenedsettelse skal skje på offentlig kirkegård eller på gravplass etablert av registrert trossamfunn. Når det finnes særlige grunner, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får lage gravplass på egnet stad for nedsetting av askeurne.

Festegrav / Festet grav
*

Frigrav
*

Gravlund / Gravplass / Kirkegård
*

Kistegrav
*

Minnelund
Noen steder finnes fellesgrav eller minnelund. Disse kan benyttes uten avgift, men gravmonument kan ikke settes opp her.

Urnegrav / Urnelund
*

 
SK
IFTE     Til toppen av siden
Et privat skifte innebærer at arvingene selv gjør opp boet etter avdøde. Dette innebærer at de slipper de omkostningene som er forbundet med offentlig skifte. Reglene om privat skifte finner en i skifteloven av 21. februar 1930.
I praksis skiftes de aller fleste dødsbo privat.

Dør en som er gift, har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med hans slektsarvinger etter loven. Dette innebærer at gjenlevende slipper å skifte (dele arven) med avdødes arvinger. Tingene fortsetter som de var. Registrerte partnere har rett til uskifte på samme måte som ektefeller.

Dødsbo / Dødsboskifte
Dødsbo er betegnelsen på alt det som den avdøde etterlater seg, både av formuesverdier og gjeld. Begravelsesutgiftene og eventuelle omkostninger ved å skifte - dele - dødsboet skal dekkes av dødsboets midler før alle andre gjeldsposter blir betalt.
Informasjon om arveoppgjør, arv og dødsbo (www.arveoppgjor.no)

Offentlig skifte
Informasjon om offentlig skifte fra arveoppgjor.no.

Skifterett
Skifterett er et begrep som ikke lenger er i bruk, det er nå tingretten eller byfogden som ivaretar de oppgaver skifteretten tidligere hadde.
Informasjon om disse oppgavene fra arveoppgjor.no.

Uskifte / Uskiftet bo
Informasjon om uskifte og uskiftet bo fra arveoppgjor.no. 

Publisert: 05.03.2009 14:32 Sist endret: 23.07.2021 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS