Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Innbyggerrettigheter

INNSYNSRETT     Til toppen av siden
Rett til innsyn og informasjon om egne personopplysninger for å ivareta eget personvern. Den enkelte kan kreve at uriktige eller unødvendige opplysninger skal slettes. Se mer informasjon i Personopplysningsloven.

 
LIKESTILLING
     Til toppen av siden
Diskriminering / Kjønnsdiskriminering
Likestillings- og dskrimineringsloven fra Lovdata.
Om diskriminering i Store Norske Leksikon.

Likelønn

 

MENNESKERETTIGHETER     Til toppen av siden
Temaside om menneskerettigheter fra Utenriksdepartementet.
Menneskerettsloven hos Lovdata.

Ytringsfrihet
Les om ytringsfrihet i Store Norske Leksikon.
 
 
PASS     Til toppen av siden
Legitimasjon
Politiet utsteder pass.
Temaside om pass hos Politiet.
Om pass på Wikipedia.

Reisebevis / Reisedokument / Utlendingspass
Temaside om utlendingspass fra Utlendingsdirektoratet.

Schengen-avtalen
Schengen-avtalen er en avtale opprinnelig inngått i 1985 mellom 5 av EUs medlemsland om avskaffelse av grensekontroll for personer. Den omfatter i dag 22 av EUs medlemsland. Norge og Island sluttet seg til 25. mars 2001.
Informasjonsside om Schengen-avtalen og justissamarbeidregjeringen.no.

  
STATSBORGERSKAP
     Til toppen av siden
Temaside om statsborgerskap fra Barne- og familiedepartementet.
Temaside om statsborgerskap fra Utlendingsdirektoratet.
Om statsborgerskap på Wikipedia
 
 
VERGEMÅL     Til toppen av siden
Vergemålsloven fra Lovdata.

Hjelpeverge
Om hjelpeverge på Wikipedia

Overformynderiet
Overformynderiet skal påse at personer som har behov for verge/hjelpeverge får oppnevnt dette, samt gi veiledning og føre tilsyn med vergene/hjelpevergene.

Fra 1.7.2013 er ikke dette lenger en kommunal tjeneste. De som har behov for tjenester etter vergemålsloven må nå henvende seg til Fylkesmannen

Vergemålsloven

Oversikt over sentrale forskrifter til Vergemålsloven.

Umyndig / Mindreårig
Om umyndige på Wikipedia.

Publisert: 17.02.2009 10:59 Sist endret: 23.12.2020 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS