Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Den 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi vil forsøke å samle aktuell informasjon om valget her fra nå av og helt fram mot valget.
 

20.05.2019 
Verdal valgstyre har i møte 16.05.2019 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget 2019 i Verdal kommune:

De godkjente valglistene er lagt ut til gjennomsyn ovenfor.

Klage i medhold av Valglovens § 6-8 med krav om endringer av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må være framsatt innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriften på de godkjente listeforslagene. Evt. klage sendes Valgstyret i Verdal v/leder, Postboks 24, 7651 Verdal, eller på epost: postmottak@verdal.kommune.no.

Bjørn Iversen
Valgstyrets leder

Venstre har trukket sin liste.

08.05.2019
Protokoll fra mkøte i valgstyret 14.03.2019.

08.03.2019
Listeforslag legges ut til ettersyn her fortløpende etter hvert som de kommer inn til kommunen.
 
Listeforslag kommet inn før fristen 01.04.2019 kl. 12:00 :

 • Arbeiderpartiet                 - mottatt 08.03.2019, revidert liste 29.03.2019 
 • Sosialistisk Venstreparti  - mottatt 20.03.2019 
 • Senterpartiet                    - mottatt 21.03.2019
 • Fremskrittspartiet             - mottatt 27.03.2019
 • Høyre                               - mottatt 28.03.2019
 • Kristelig Folkeparti           - mottatt 29.03.2019
 • Miljøpartiet de grønne      - mottatt 29.03.2019
 • Rødt                                 - mottatt 01.04.2019, kl. 10:15
 • Venstre                            - mottatt 01.04.2019, kl. 11:15
   

---

20.02.2019

Oppdatert orientering om krav som stilles i forbindelse med innlevering av listeforslag.
NB!!! Frist for innlevering av listeforslag er 1. april 2019 kl. 12:00. Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen - listeforslaget må være kommet kommunen fysisk i hende innen fristen.

Mal listeforslag.

Vedlegg til listeforslag - PDF
Vedlegg til listeforslag - Word

Antall underskrifter for lister som ikke kan stille etter forenklet regelverk.

---

31.10.2018
Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret
Kommunestyrets vedtak i sak 90/18 fra møte den 29.10.2018.

---

31.10.2018
valg.no (Valgdirektoratets informasjonsside om valg i Norge)
Valgloven (fra Lovdata)
Valgforskriften (fra Lovdata)

---

Publisert: 31.10.2018 10:00 Sist endret: 20.05.2019 14:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS