Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Religion og livssyn

 

DÅP     Til toppen av siden

 
KONFIRMASJON     Til toppen av siden

 
STAT
SKIRKE / FOLKEKIRKE    Til toppen av siden
Den norske kirken er et evangelsk luthersk kirkesamfunn. Fra og med 01.01.2017 er det ikke lener statskirke i Norge - men fortstat folke,kirke. Biskoper og prester er ikke lenger statlige embets- og tjenestemenn, men ansatt direkte i Den norske kirke som et eget rettssubjekt..
Les mer om det tydeligere skille mellom stat og kirke.

Den Norske Kirke / Kirken
Den Norske Kirke - sentralt
Sør-Innherad Prosti - Den Norske Kirke i Frosta, Levanger og Verdal
Om Den Norske KirkeWikipedia

Innmelding / Utmelding
Innmelding og utmelding i Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet må rette henvendelsen til kirkebokføreren på sitt siste bosted i Norge. Den som melder seg inn eller ut av Den norske kirke, må være døpt og skal gi opplysninger om navn, bosted, fødslesnummer, dåpssted og -dato om det er aktuelt og navn og fødselsnummer på eventueller barn under 15 år som følger med den foresatte. Man kan ikke være medlem av mer enn ett norsk trossamfunn samtidig.

Menighet
Meigheter i Verdal

 
TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
     Til toppen av siden
Trossamfunn
Informasjon om trossamfunn fra Wikipedia - inkludert en oversikt over noen tros- og livssynssamfunn utenfor Den Norske Kirke. (det finnes omkring 250 registrerte tros- og livssynssamfunn bare i Oslo og Akershus).

Lov om tros- og livssynsamfunn

Publisert: 17.02.2009 11:00 Sist endret: 16.02.2021 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS