Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning1

Religion og livssyn

 

DÅP     Til toppen av siden

 
KONFIRMASJON     Til toppen av siden

 
STAT
SKIRKE     Til toppen av siden
Den norske kirken er et evangelsk luthersk kirkesamfunn. Statskirken blir administrert og finansiert av staten. Biskoper og prester er statlige embets- og tjenestemenn.
Informasjon om statskirke fra Wikipedia.

Den Norske Kirke / Kirken
Den Norske Kirke - sentralt
Sør-Innherad Prosti - Den Norske Kirke i Frosta, Levanger og Verdal
Om Den Norske KirkeWikipedia

Innmelding / Utmelding
Innmelding og utmelding i Den norske kirke er regulert av §3 i Kirkeloven og Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Innmelding og utmelding i Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Norsk statsborger som er bosatt i utlandet må rette henvendelsen til kirkebokføreren på sitt siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som departementet bestemmer. Den som melder seg inn eller ut av Den norske kirke, må være døpt og skal gi opplysninger om navn, bosted, fødslesnummer, dåpssted og -dato om det er aktuelt og navn og fødselsnummer på eventueller barn under 15 år som følger med den foresatte. Man kan ikke være medlem av mer enn ett norsk trossamfunn samtidig.

Menighet
Meigheter i Verdal

 
TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
     Til toppen av siden
Trossamfunn
Informasjon om trossamfunn fra Wikipedia - inkludert en oversikt over noen tros- og livssynssamfunn utenfor Den Norske Kirke. (det finnes omkring 250 registrerte tros- og livssynssamfunn bare i Oslo og Akershus).

Publisert: 17.02.2009 11:00 Sist endret: 22.07.2019 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS