Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Samfunnsplanlegging

 

KOMMUNEPLAN / REGULERINGSPLAN     Til toppen av siden
Reguleringsplaner - planarkiv 

Temaside om kommunal planleggingwww.regjeringen.no.  
Om reguleringsplaner på Wikipedia.
Om reguleringsplan i Store Norske Leksikon.

Se kommunens planarkiv.

Arealplanlegging / Arealbruksendring
Tjenesten er organisert i enhet Landbruk, miljø og arealforvaltning.

Ekspropriasjon
Om ekspropriasjon i Store Norske Leksikon.

Offentlig reguleringsplan
*

Privat reguleringsplan
*

Reguleringsbestemmelse / Reguleringsforskrift
*

Gebyrsatser for plansaker

 
REGIONAL PLANLEGGING     Til toppen av siden    
Temaside om regional planleggingwww.regjeringen.no.

Fylkesdelsplan
*

Fylkesplan / Fylkesplanlegging
*

Interkommunalt plansamarbeid
Det foregår en god del interkommunalt plansamarbeid i Verdal kommune og Levanger kommune, flere planer utarbeides og vedtas felles for både Verdal og Levanger.
Felles kommuneplan for Verdal og Levanger - informasjonsside
(ny felles kommuneplan er under utarbeidelse).

 
UNIVERSELL UTFORMING     Til toppen av siden
Temaside om universell utformingwww.regjeringen.no.
Verdal kommune har en aktriv rolle innen Universell utforming - se kommunens egen nettside.   

Publisert: 17.02.2009 11:00 Sist endret: 13.04.2021 09:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS