Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møllegata Voksenopplæring

Møllegata Voksenopplæring er Verdal kommune sin voksenopplæring for både innvandrere og kommunens øvrige beboere som har behov for norskopplæring eller tilrettelagt undervisning. Vi har både norskopplæring på ulike nivåer og grunnskole for voksne. Alt dette skjer på dagtid mellom 08.15 og 14.30 mandag til fredag. Skolen holder til i Hanskemakargata 15. 

Voksenopplæring har følgende tilbud: 
Dagtid:

 • • Norskopplæring for flyktninger og andre innvandrere (25 -67 år) fra A1 nivå – B2 nivå
 • Grunnskole for voksne - modulbasert
 • • Norskopplæring/grunnskolefag for flyktninger og andre innvandrere mellom 16 – 24 år lokalisert på Verdal Videregående skole
 • • Spesialpedagog/logopedtilbud
 • • 75 t obligatorisk Samfunnskunnskap (forutsetning for opphold og statsborgerskap)
 • • Spesialpedagogisk voksenopplæring for kommunens innbyggere som har spesielle behov
 • • Arbeidslivsnorsk
 • • Rådgiving
 • • Arbeidspraksis
 • Gjennomfører norskprøven flere ganger i året, og offentlige eksamener for grunnskolen

Møllegata Voksenopplæring – norskopplæring for nye landsmenn!

 

Spesialundervisning for voksne     Til toppen av siden 
Det er rektor ved Møllegata Voksenopplæring, Torbjørn Nordvoll, som skal ha søknaden og som foretar enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.

Søknad sendes til:
Verdal kommune
Møllegata Voksenopplæring v/Rektor Torbjørn Nordvoll
Hanskemakergata 15
7650 Verdal

 

DuKan - norskopplæring på en praktisk og arbeidsrettet måte
DuKan, som på arabisk betyr butikk, er en gjenbruksbutikk som Møllegata Voksenopplæring har etablert for å ha en intern praksisplass for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. Leder for dette prosjektet er lærer Eva Svartaas-Borgen.  og butikken har eksistert i flere år nå. Den har vakt nasjonal interesse. Dette er en gruppe mennesker som det kan være utfordrende å få ut i ordinær arbeidspraksis. Butikken ligger i Møllegata 3, og fikk sin re-åpning etter renovering av lokalene, i desember 2019. I tillegg til pent brukte klær og annet utstyr, selger butikken også mye egenproduserte varer til en svært rimelig penge. For spørsmål og annet, skriv til Eva Svartaas-Borgen: eva.svartaas-borgen@verdal.kommune.no, eller ring 902 75 768.

DuKan gjenbruksbutikk

Nytt prosjekt fra DuKan: KAFFEVENN - ligger nede under pandemien   Til toppen av siden
Dette er et prosjekt med «DuKan» mer enn en gjenbruksbutikk på Møllegata Voksenopplæring. Du kan få en ny venn -en KAFFEVENN. Du får en GRATIS kopp + kaffe og noen å snakke med.

Oppstart mandag 4. november 2019. Kl. 11.00 til 11.45 mandager-fredager nede på Panzer.

Ulike veier til arbeid     Til toppen av siden
Målet for norskopplæringen, og grunnskoleopplæringen, er å legge et grunnlag for enten videre skolegang eller for å komme ut i arbeid via relevant arbeidspraksis. Etter en stund her må alle ha minst en dag i uka ute på en lokal arbeidsplass, og de av elevene som ikke har tenkt seg videre på skole, vil også kunne få et utvidet arbeidspraksistilbud.

Mange forskjellige nasjonaliteter     Til toppen av siden
Møllegata Voksenopplæring har ca 70 deltakere fra ca. 20 nasjoner som går her fra 08.15 – 14.15 hver dag. Vi holder til i Hanskemakargata 15.
Skolen har sammen med «Integrering og Mangfold» ansvaret for Introduksjonsprogrammet og samarbeider tett for å oppnå optimale resultater for den enkelte for videre skolegang eller ut i arbeid. Skolen har opptak tre ganger i året: ved skolestart i midten av august, midten av. november og i begynnelsen av mars. For opptak, ta kontakt med skolen direkte for opptaksamtale, inne tre uker før nytt opptak.

Et flerkulturelt Verdalssamfunn i harmoni!     Til toppen av siden
Møllegata Voksenopplæring har som mål å være et trygt og godt sted for nyankomne til Verdal. Trygghet og trivsel er en forutsetning for integrering, ved siden av språket. Vår visjon er et flerkulturelt Verdalssamfunn der innvandrere og verdalinger jobber og lever sammen i fred og fordragelighet. Et stort mål, men absolutt mulig!

Skolens grunnverdier:     Til toppen av siden

 • Menneskeverd- alle har samme høye verdi
 • Ansvar- for kvalitet i det vi gjør
 • Tydelighet- til forventninger og krav som stilles
 • Engasjement – i jobben som lærer 
 • Respekt – for et hvert menneske.

 

Kortversjonen er MATER, som betyr MOR, som sier noe om hva vi ønsker å være for noen som føler de trenger det.

Deltakersamtaler     Til toppen av siden
Møllegata Voksenopplæring legger stor vekt på at læringsutbytte skal være optimalt. Derfor har vi etablert ukentlige samtaler med deltakerne her, der målet er å skape trygghet for den enkelte deltaker og bli bedre kjent med bakgrunn og problemstillinger for den enkelte. Samtalene med kontaktlærer søker å fjerne noen av hindringene for læring, slik at utbytte av norskopplæringen kan bli optimal..

Skolens ansatte:   samlefoto Klikk for samlefoto for rehabiliteringstjenesten  Til toppen av siden

 

Nytt prosjekt initiert av Kompetanse Norge: Kombinasjonsforsøket FVO/MFY 
  Til toppen av siden
 
November 2019 ble Møllegata Voksenopplæring også med i kombinasjonsforsøket FVO/MFY, i samarbeid med Trøndelag fylke og Verdal Videregående skole. Det er kun vi og Trondheim som er med her fra Trøndelag. Undervisningen startet august 2020, 5 mnd. forsinket på grunn av korona-nedstegningen. Vi opprettet en egen gruppe for de som går i forsøket, for å gi mest mulig tilpasset undervisning til deltakerne. Kombinasjonsklassen har sin undervisning i grunnskolefagene her ved MVO, og er ellers ute i bedrift under ansvar av Verdal videregående skole. To av våre lærere underviser også i MFY fellesfagene på videregående nivå i forsøket. Dette har vist seg å være nyttig for å knytte sammen grunnskole og videregående skole i forsøket.

Grunnskole for voksne     Til toppen av siden
Verdal kommune har fra høsten 2017 blitt med i et treårig prosjekt med utprøving av modulbasert grunnskole for voksne, der pensumet er fordelt over 4 moduler. Modul 1 dekker 1.-4. klasse, modul 2 dekker 5.-7. klasse, modul 3 dekker 8.-9. klasse og modul 4 dekker 10. klasse, der temaene fra «Kunnskapsløftet» er justert i forhold til voksnes behov og læring. Alle som ikke har fullført godkjent grunnskole fra hjemlandet, har rett til grunnskoleopplæring i Norge.
Møllegata VO har i oppstart-året fem grunnskoleklasser, og fire norskkursklasser fra A1 – B2 nivå.

Prosjekt for 16 – 21 åringer på Verdal Videregående     Til toppen av siden
I samarbeid med IMDI har Verdal kommune inngått et praktisk samarbeid med Verdal Videregående om forsterket norskopplæring og mer undervisning i grunnskolefag, før ungdommene søker seg inn på videregående. Prosjektet er inne i sitt andre år, og er svært vellykket på alle vis. Vi tror at en slik organisering vil fremme både fag og integrering og forebygge «dropouts» fra videregående.
Ansvarlig lærer er Hans Kristian Nordvoll, som tar imot denne aldersgruppen og gjennomfører opptaket der.

Video fra IU-fest på Verdal videregående skole     Til toppen av siden
Deltakere og lærere fra Møllegata Voksenopplæring deltok med sangen "We are the world" på den årlige IU-festen på VVS onsdag 26. oktober 2011. Dette er det store høydepunktets i skolens Internasjonale uke, og Møllegata Voksenopplæring deltok også i år med hele gjengen, kledd opp i sin nasjonale drakter og med en sang som virkelig gjelder for oss!
Se video-opptaket av sangen her.

Bilder / Nyheter / Aktiviteter     Til toppen av siden

Prosjektuke i Møllegata 1. - 5. oktober 2018 - Mitt nye hjemland Til toppen av siden
1. -5. oktober 2018 ble i år avsatt som prosjektuke med tema: Mitt nye hjemland, der alle 90 elever løste opp timeplanen og jobbet med ulike temaer som norsk kultur, den norske væremåten, norske eventyr og norske verdier. Resultatet av prosjektukas intense arbeid ble vist fram i form av en vandreutstilling og en sceneframføring med humoristisk ramme. Der fikk vi blant annet Trønderbataljonen og de tre bukkene bruse som skulle til skolen for å lære seg norsk. Gjester denne gangen var vår nye varaordfører Pål Sverre Fikse og vår virksomhetsleder Anne Grethe Wold Olsen, som begge fikk seg en god latter av det de så og hørte, men også innspill til ettertanke for oss nordmenn..  Til toppen av siden

Bilde fra prosjektuka
Bilde 1

Porsjektuke bilde 2
Bilde 2 Til toppen av siden

Prosjektuke bilde 3
Bilde 3

Prosjektuke bilde 4
Bilde 4 Til toppen av siden

Prosjektuke bilde 5
Bilde 5


Norkse tradisjoner

Nye fokusdager i Møllegata september 2013 - Mitt nye hjemland Til toppen av siden
I uke 37 gjennomførte vi på nytt Fokusdager her ved Møllegata VO. Denne gangen var fokuset «Mitt nye hjemland, der deltakerne ser på Norge med sine øyne og prøver å sette seg inn i våre verdier, tradisjoner og tenkemåte. Igjen kommer det fram overaskende og tankevekkende sider ved det norske samfunn og under fredagens utstilling, der ROS-leder Lars Einar Karlsen var hovedgjest, ble de ulike siden ved Norge vist fram. Her fikk vi se alt fra klestradisjoner og mattradisjoner til nordmenns kjærlighet til hunder og katter, som jo verden for øvrig ikke er så glad i! Tema som likestilling og velferdssamfunn sto også sentralt. En svært vellykket prosess ble det, og selve framvisningsdagen ble en suksess! Slike dager gjør noe bra med oss alle her på huset, og det har positive ringvirkninger i Verdalssamfunnet. 

I forbindelse med årets «Fokusdager» malte vår kunstner fra Afghanistan et vakkert bilde av Stiklestad kirke. Dette var hans spesielle bidrag til temaet «Mitt nye hjemland». Han malte både dag og natt for å bli ferdig til fredagens utstilling! Rasoul, som selv er muslim, sa i sin omtale av bildet at religion må handle om respekt for menneskets valg av tro, og at ingen religioner tillater krig og drap. Derfor må vi kjempe for gjensidig respekt og forståelse for hverandres tro og religion, avsluttet Rasoul, til stor jubel fra salen. Bildet kan kjøpes av kunstneren selv.  Til toppen av siden

Rasoul med sitt maleri av Stiklestad kirke
Rasoul med sitt maleri av Stiklestad kirke

En gruppe elever synger "Din tanke er fri"
En gruppe elever synger "Din tanke er fri" Til toppen av siden

Likestilling er viktig
Likestilling er viktig

Engasjerte gjester og lærer
Engasjerte gjester og lærere  Til toppen av siden

Norske oppfinnelser
Norske oppfinnelser

Norske tradisjoner
Norske tradisjoner

AP- den store vinneren i skolevalget ved Møllegata voksenopplæring  Til toppen av siden
Arbeiderpartiet stakk av med de aller fleste stemmene ved skolevalget her på valgdagen. De andre partiene fikk bare to eller tre stemmer, mens Ap fikk hele 25! De siste dagen før valget var mye av undervisningen viet stortingsvalget og hva de ulike partiene står for i sin praktiske politikk. Valget ble gjennomført etter at deltakerne først hadde vært til stede i valglokalet på Verdalsøra skole på formiddagen og sett hvordan det hele foregikk. God stemning og stor glede over hemmelig, frie valg! Se bilder fra skolevalget nedenfor.

Desale stemmer for første gang

Jonathan stemmer

Hinda ved urnen

Kave er nysgjerrig

Kahleed avgir sin stemme Til toppen av siden

Nurieh er fornøyd med å ha stemt

Nye Fokusdager i Møllegata 2012:Mitt hjemland Til toppen av siden
(september 2012)
I midten av september 2012 gjennomførte vi igjen Fokusdager her ved Møllegata Voksenopplæring. Denne gangen var det: Mitt hjemland som var tema og hele 18 nasjoner stilte ut sitt land på forskjellige måter.

Presentasjonen,  i form av en vandreutstilling, ble en sterk opplevelse for både medelever og våre gjester. Både rådmann Jostein og kommunalsjef Frode ga uttrykk for at de var imponert over hvor flink i norsk og hvor frimodig deltakerne var til å bruke sitt nye språk for å presentere sitt hjemland. Bildene gir et lite  inntrykk av prosessen og produktene gjennom disse svært spennende og vellykkede dagene her!

Siriwan legger siste hånd på presentasjon av Thailand
Siriwan legger siste hånd på presentasjone av Thailand

Ramla viser fram informasjon om Somalia
Ramla viser informasjon om Somalia Til toppen av siden

Rihana med sin informasjon om Afghanistan
Rihana med sin informasjon om Afghanistan

Damian lager presentasjon om Polen
Damian lager presentasjon om Polen Til toppen av siden

Lykkelig par med informasjon om Afghanistan
Fornøyd med sin informasjon om Afghanistan

Somaliagruppen i iherdig arbeid
Somaliagruppen i iherdig arbeid med sin presentasjon Til toppen av siden

Birgitte med sin Kongo-presentasjon
Birgitte med sin Kongo-presentasjon

Karin og Eritrea-gruppen i arbeid
Karon og Eritrea-gruppen i arbeid Til toppen av siden

Fra somalisk brudeseremoni
Fra somalisk brudeseremoni

Tur til Galleri Nord Til toppen av siden
Onsdag 20. juni var hele skolen på busstur i bygda der Raset i 1893 og Galleri Nord var hovedfokus. Det var en svært begeistret og interessert gjeng som tok til seg av omfattende informasjon om hva Norge har av erfaring med krig og naturkatastrofer.  Slike dager er viktige for integrering og tilhørighet!


Fra Galleri Nord


Klar for første utfordring Til toppen av siden


Galleri Nord


Klar for Galleriet Til toppen av siden


Pølse og brød til alle


Her informeres det om Verdalsraset Til toppen av siden


Det går bra !

Nye fokusdager i Møllegata 2012:Norge - mitt nye hjemland! Til toppen av siden
(uke 2 og 3 2012)
Engasjementet og aktiviteten var høy i uke 2 og 3  da vi i Møllegata Voksenopplæring igjen kjørte prosjekt “Fokusdager”. Forrige gang var det mitt hjemland, nå var fokuset mitt nye hjemland, Norge, slik innvandrerne selv ser det.
Fokusdagene ble avsluttet med allsidig presentasjon for selebre gjester fra kommunens ledelse, med rådmann Jostein i spissen. Kommunalråd Randi Segtnan og ledder for ROS var også innbudte gjester.
Stemningen og energien var høy både under vandreutstillingen og under fellesframvisningen. 

Celebre gjester fra kommuneledelsen
Celebre gjester fra kommuneledelsen.

Scene fr "Et dukkehjem"
Scene fra "Et dukkehjem" Til toppen av siden

Her lages det klubb
Her lages det klubb

Og her skal dt bli skjeblakaker
Og her skal det bli skjeblakaker Til toppen av siden

Veggavisa gjøres klar
Veggavisa gjøres klar

Verdalsdialekta kan være vanskelig
Verdalsdialekta kan være vanskelig Til toppen av siden

Rådmannen takker
Rådmannen takker

Juleverksted i Møllegata! Til toppen av siden
Tirsdag 13. desember 2011 var det fult juleverksted i Møllegata der norske juletradisjoner ble prøvd ut av mennesker som aldri har vært borti maken før. Det ble en spennende og kreativ  dag for både deltakere og lærere! Se på bildene under, så skjønner dere!

Flotte julekort laget på juleverkstedet
Flotte julekort laget av deltagerne på juleverkstedet. 

Hussein i dyp konsentrasjon
Hussein i dyp konsentrasjon Til toppen av siden

Pepperkakebaking
Pepperkakebaking

Her lages det julekort
Her lages det julekort

 IU-fest høsten 2011 (Internasjonal Uke) Til toppen av siden
 
Bilde av elevene på voksenopplæringa som synger "We are the world" på IU-fest høsten 2011
Bilde av elevene på voksenopplæringa som synger "We are the world" på IU-fest høsten 2011 (bilde 1)
 
Bilde av elevene på voksenopplæringa som synger "We are the world" på IU-fest høsten 2011 
Bilde av elevene på voksenopplæringa som synger "We are the world" på IU-fest høsten 2011 (bilde 2)

Internasjonal lunsj, 25.11.2011 Til toppen av siden
Sist tirsdag hadde vi en av flere internasjonale luncher ved Møllegata Voksenopplæring, der deltakerne tar med seg det beste de har fra sitt hjemland. Det er nesten 20 nasjoner her nå, så det ble et svært flott og velsmakende buffébord for elever og lærere. Se fire bilder fra lunsjen nedenfor.

Bilde av maten fra internasjonal lunsj på voksenopplæringa.

Bilde av maten fra internasjonal lunsj på voksenopplæringen

Bilde av maten fra internasjonal lunsj på voksenopplæringen

Bilde av hele langbordet med all maten fra internasjonal lunsj på voksenopplæringen 
 
 
Tur langs gamle kongeveg høsten 2011 Til toppen av siden
  
Gruppen samlet utenfor voksenopplæringa før avreise for tur langs Gamle Kongeveg, høsten 2011  
Tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011, gruppen samlet før avreise
 
 Deltagerne på tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011
Tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011, gruppen samlet før avreise

Rast på fjellet, tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011
Tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011, rast på fjellet

Grilling av pølse undervegs, tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011
Tur langs Gamle Kongeveg høsten 2011, grilling av pølser undervegs Til toppen av siden

 
Fagdag 6. mai 2011 Til toppen av siden

  Storfint besøk fra "Globe Academy" i London til fagdag om integrering i Verdal 6. mai 2011: Tim Spafford og Natalia Manso, her fra lunchen på SNK sammen med noen av lærerne.
Storfint besøk fra "Globe Academy" i London til fagdag om integrering i Verdal 6. mai 2011: Tim Spafford og Natalia Manso, her fra lunchen på SNK sammen med noen av lærerne på voksenopplæringen   Til toppen av siden
 
fra Fagdagen 6. mai 2011: Tim Spafford, ped.kons London, Torbjørn Nordvoll, leder Møllegata og Natalia Manso, inspektør ved Globe Academy, London
Fra Fagdagen 6. mai 2011: Tim Spafford, ped.kons London, Torbjørn Nordvoll, leder Møllegata og Natalia Manso, inspektør ved Globe Academy, London  Til toppen av siden

 
"Snakkekafe" på biblioteket Til toppen av siden

Verdal bibliotek har i samarbeid med Folkeuniversitetet utviklet et konsept der flyktninger kan komme til biblioteket til en bestemt tid og få snakke med nordmenn og på den måten få praktisere det de lærer på Møllegata og samtidig lære nye ord. Dette er et veldig nyttig og spennende prosjekt, som våre deltakere gleder seg over.

Bilder frfa snakkekafeen nedenfor:

Holst gir seg aldri

Hva heter det på norsk?

Nye ord læres

Lærergjerningen er ikke over

Snakkekafe på biblioteket

Uten frivillige stopper Norge

DuKan gjenbruksbutikk med nyåpning i Møllegata 3 Logoen til gjenbruksbutikken DuKan  Til toppen av siden
Du Kan gjenbrukbutikk hadde sin nyåpning 15. mai i helt nye lokaler vis-a-vis Tindved.
Her kan du få kjøpt masse brukte (og nye) klær /sko – håndlagede produkter m.m. til en svært rimelig penge!
Det er norskursdeltakere ved Møllegata Voksenopplæring som er drivere av butikken under ledelse av deres lærer Eva Svartaa-Borgen. Åpningstidene er tirsdag og onsdag kl.10-14

«Du Kan» er en læringsarena ( språkpraksis –arbeidspraksis ) og selve navnet betyr på arabisk; butikk, og på norsk; at alle kan få til noe!

Velkommen innom på en kikk, en prat og en kopp kaffe!

Fra gjenbruksbutikken

Fra nyåpningen 15. mai 2018

Fra gjenbruksbutikken 

Fra gjenbruksbutikken

Fra gjenbruksbutikken

 

 

Publisert: 18.08.2011 09:55 Sist endret: 25.08.2022 10:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS