Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Idrett

 
DOPING     Til toppen av siden
Antidoping Norge har egne hjemmesider.
 
 
FRITIDSUTSTYR     Til toppen av siden 
Informasjon om fritidsutstyr under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.

 
FYSISK AKTIVITET     Til toppen av siden
Informasjon om fysisk aktivitet under folkehelse på tema helse.

 
IDRETTSANLEGG     Til toppen av siden 
Se oversikt over idrettsanlegg i hele landet - løsningen har gode søkemuligheter.

Aktivitetspark  
Vinne aktivitetspark lighger ved Vinne skole, og har anlegg for en rekke forskjellige aktiviteter.
Se viktig informasjon om aktivitetsparken og bruk og drift av denne.

Bad / Badeanlegg / Basseng / Svømmeanlegg / Svømmebasseng / Svømmehall
Verdal svømmehall ligger i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole

I tillegg finnes det et privatdrevet varmebasseng i Leklemsåsen - drevet av HelseGym1 Fysioterapi. 

Ballbinge
I Verdal kommune er det ballbinger ved følgende skoler :
Vinne, Ørmelen, Stiklestad og Verdalsøra barneskole.
Det er også en ballbinge i boligfeltet på Tinna.

Fotballbane
Det er kunstgressbaner for 5-er og 7-er fotball på følgende skoler :
Leksdal, Ørmelen, Vinne, Stiklestad, Garnes
 
Verdal kommune har et sentralidrettsanlegg på Ørmelen, Verdal stadion, med to kunstgressbane og en gressbaner for 11-er fotball, samt 2 gressbaner for 5-er og 7-er fotball, og betydelig gressareal for trening i tillegg.

I Vukuhallen er det bane bane for 7-er fotball og trening på kunstgress, 
 
I tillegg finnes følgende gressbaner : Vinne stadion, Lyng stadion, Vuku stadion, Ness-banen, Leksdal stadion, Inndal stadion, Elneshøgda, og i tillegg en gressbane ved Ørmelen skole som er litt under minstemålet for 11-er fotball.
 
Se hvor fotballbanene ligger på dette kartet. (Verdal stadion og kunstgressbanen er samlokalisert).

Golfbane
På Trones er det en flott golfbane med 18 hull, og et moderne klubbhus. Banen og klubbhuset driftes av Stiklestad Golfklubb.
 
Se hvor golfbanen ligger på dette kartet.
  
Gymnastikksal
Alle skolene i bygda har gymnastikksaler som kan lånes / leies av lag og foreninger til aktivitet på kveldstid. I tillegg har vi Verdalshallen med størrelse som en håndballbane (se nedenfor under Haller / Idrettshaller), Ørahallen og Stiklestadhallen (innendørs hall med kunstgressdekke for fotballtrening, størrelse som en liten 7-er bane, og uten oppvarming).
 
Haller / Idrettshaller
Det er to flerbrukshaller i Verdal. Den ene er Verdalshallen som ligger i tilknytning til Verdal videregående skole, den andre er Ørahallen som ligger i skoleanlegget ved Verdalsøra barneskole/Verdalsøra ungdomsskole. Begge hallene benyttes i skolenes undervisning i kroppsøving på dagtid, og typiske hallidretter (f.eks håndball, volleyball og basketball) benytter hallen til trening og kamper på kveldstid og i helger.

Sesongutleie fordeles en gang pr år. Timefordelingen samordnes mellom de to hallene. Det søkes på eget skjema.
Søknadsskjema finnes under fanen Skjema her på komunens nettsted, eller de kan lastes ned via lenker nedenfor.
Søknadene sendes inn til de adresser som eroppgitt på skjemaene.

Det er også mulig å søke om leie til enkeltstående arrangement/tiltak i løpet av året, bruk skjema for korttidsleie nedenfor.
Utleiepriser og utleiereglement finnes i søknadsskjemaene.

Søknadsskjema sesongleie -Word
Søknadsskjema sesongleie -PDF

Søknadsskjema korttidsleie -Word
Søknadsskjema korttidsleie -PDF
  
Ishall
Det er ingen ishall i Verdal kommune, nærmeste ishall er i Trondheim.
Men det finnes utendørs ishockeybane med naturis i tilknytning til boligfeltet i Forbregd/Lein, og denne banen er islagt i vinterhalvåret så sant været gjør det mulig.
  
Lysløype / Skianlegg / Skileikanlegg / Skileikområde
Se hvor lysløyper og skianlegg ligger på dette kartet.
Sjekk når løypene sist ble oppkjørt på www.skisporet.no

Motorsenter / Motorsport
Verdal Motorsenter ligger i Inndalen, og er tilrettelasgt for flere former for motorsport.

O-kart / Orienteringskart
Verdal Orienteringsklubb står for de fleste O-kartene i kommunen.

Skatepark
Det er etablert en skatepark i sentrum, like ved jernbanestasjonen. Denne er åpen for fri bruk med brett, sykkel, sparkesykkel etc.

Skiløype
I tillegg til skianleggene og lysløypene du kan finne via lenkene ovenfor, finnes det flere andre skiløyper som prepareres jevnlig vinteren igjennom.
 
Skøytebane
Når temperaturen er lav nok blir det lagt is på grusbanen ved Verdal videregående skole. Normalt er denne islagt fra rundt nyttår til et stykke ut i mars.
 
 
 
IDRETTSARRANGEMENT     Til toppen av siden
Verdal orienteringsklubb arrangerer hvert år den tradisjonelle tur-orienteringen - se også mer informasjon her.

I tillegg har Verdal orienteringsklubb et tilbud, Stolpetrimmen, som er et trimtilbud i sentrumsnære områder.
  
 
IDRETTSLAG / IDRETTSFORENING     Til toppen av siden
Se i oversikten over lag og foreninger. 
 
 
SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG / IDRETTSMIDLER
     Til toppen av siden
Årshjul for spillemidler, viktige datoer 15. oktober (kommunal frist for spillemiddelsøknader) og 1. april (frist for innmelding av anlegg til handlingsprogrammet)

Årshjul spillemidler, klikk på bildet for større format

Sjekkskjema anlegg (Word)

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer (Word)

Se informasjon om idrettsmidler under tilskuddsordninger på tema kultur, idrett og fritid.

  
NÆRMILJØTILSKUDD     Til toppen av siden
Se informasjon om nærmiljøtilskudd under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.

Publisert: 17.02.2009 11:01 Sist endret: 03.06.2021 10:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS