Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Avløsertilskudd/-ordninger

Søknadsfrist 3 måneder etter siste dag som etter reglene gir rett til tilskudd.
 

Informasjon om avløserordningene og avløsertilskudd fra Landbruksdirektoratet.

Avløserordningene i landbruket gjelder sykdomsavløsning og avløsning for ferie og fritid.

Avløsertilskudd er ei refusjonsordning som skal gi jordbruksforetak økonomisk støtte til leie av avløser ved sykdom og ferie/fritid.

Tilskudd kan gis for følgende tilfeller:

  • Ferieavvikling
  • Sykdom
  • Svangerskap/fødsel/adopsjon
  • Følge sykt barn til behandling
  • Dødsfall i familien
     

Tilskudd kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og kjøring. Avløseren må være fylt 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Informasjon om og skjema for avløsning ved ferie/fritid

Informasjon om og skjema for avløsning ved sykdom mv

Søknadsfrist 3 måneder etter siste dag som etter reglene gir rett til tilskudd.

Publisert: 04.06.2018 14:38 Sist endret: 04.06.2018 14:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS