Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

BU-ordningen/Bygdeutv.midler

Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk- ny BU-ordning fra 2014

I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01.2014 en mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk.

Hovedformålet med ordningen er å styrke planleggingsfasen foran større investeringsprosjekter i tradisjonelt landbruk. Ordningen er spesielt innrettet mot å gi et bedre beslutningsgrunnlag og skal medvirke til å redusere risiko og gi økt gjennomføringskraft for prosjekter som realiseres. Store investeringer i landbruksforetak er krevende, og det er viktig å avklare prosjektets fundament, robusthet og gjennomføre gode risikovurderinger i forkant av en beslutning.

Videre er det viktig at byggherre/prosjekteier har planlagt hvordan tiltaket skal gjennomføres, med angivelse av viktige beslutningspunkter og hvilken beslutningsstøtte som planlegges valgt.

Det skal søkes elektronisk til Innovasjon Norge.

Regionale retningslinjer for Trøndelag
 

Ordningen gjelder:
Tradisjonell drift

 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til melk- og storfekjøttproduksjon
 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til sau
 • Nybygg og modernisering av driftsbygning til smågrisproduksjon
 • Nybygg og ombygging av driftsbygninger til eksisterende eggproduksjon pga nye regler om dyrevelferd fra 2012
 • Nybygg og modernisering av anlegg tilknyttet grøntproduksjon
 • Tilskudd ved generasjonsskifte
   

Tilleggsnæringer

 • Lokal matproduksjon og spesialproduksjon
 • Fornybar energi
 • Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring
 • Inn på tunet
 • Etablererstipend
   

Hovedkriterier i vurderingen ved tildeling av midler:

 • I samsvar med krav gitt i gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • Lønnsomhet
 • Miljøkvaliteter
 • I samsvar med landbrukspolitiske mål
 • Markedsutsikter
   

 

Publisert: 04.06.2018 14:44 Sist endret: 05.06.2018 08:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS