Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Reindrift

Nedforing / Radioaktivitet
Statsforvalteren ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Statsforvalterens landbruksavdeling.
 
Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovdyrskade / Rovvilterstatning / Rovviltskade
Miljødirektoratet har en rovviltportal der opplysninger om skader og skjema for erstatning kan finnes.
Se mer informasjon om rovdyr under Naturforvaltning på tema Natur og miljø.
Se også utfyllende informasjon om erstatningsordninger for rovdyrskade under Husdyrhold på denne siden.

Publisert: 05.06.2018 08:06 Sist endret: 03.02.2021 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS