Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Skogbruk

Skogbruksloven fra Lovdata.
Oversikt over sentral forskrifter tilknyttet lova fra Lovdata.
Temaside om skogbruk på Statsforvalterens nettside.
 
Temaside om skogbruk fra Landbruksdirektoratet
Her ligger aktuelt lovverk, informasjon om skogfond og alle aktuelle søknadsskjema (utover skjema for eget arbeid) – tilskudd, meldeplikt mv. 
Samleside med aktuelle ordninger og søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet.
 
 
Hogst / Skogdrift / Skogsdrift / Skogsvirke / Avvirking / Avvirkning 
Arbeidet med å hogge, kviste, kappe og transportere tømmeret fra skogen og til bilvei.

 

Skogavgift / Skogfond

 

Skogkultur
Foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting.

 

Skogvern / Vernet skog

Publisert: 05.06.2018 08:07 Sist endret: 03.02.2021 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS