Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Avfallshåndtering

Det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon står for søppel- og avfallshånteringen i Verdal kommune. Du finner utførlig infomasjon om kildesortering, tømmeplaner og mye annet vedrørende avfallshåndtering på deres hjemmeside. I tillegg ligger det en del direkte lenker nedenfor.

KOMPOSTERING     Til toppen av siden
Hjemmekompostering
Informasjon om kompostering av matavfall fra Grønn Hverdag.
Informasjon om kompostering fra wikipedia.
 
 
RENOVASJON     Til toppen av siden

Renovasjonsgebyr og andre priser og rabatter fra Innherred Renovasjon

Søknad om fritak / reduksjon av renovasjonsgebyr, og andre skjema vedrørende renovasjon  (Innherred renovasjon)
- det kan søkes for ubebodd eiendom eller eiendom som brukes som firtidseiendom.
 
Avfallsplan
Tømmeplan for avfallsdunker.

Gjenvinning

Fra gjenbrukstorgetPå gjenbrukstorget kan husholdningene gratis levere nesten alle typer avfall, også spesialavfall. Du finner et gjenbrukstorg i alle Innherred Renovasjon sine medlemskommuner.  

   Link til ditt gjenbrukstorg

Forbruksavfall fra husholdninger er betalt gjennom det ordinære renovasjonsgebyret. Hver husholdning kan også levere inntil 500 kg restavfall (ikke gjenvinnbart) per år på gjenbrukstorgene. Ellers vil priser for bedrifter og næringsliv benyttes.

 
Arbeider med dunker for soteringSortert avfall = gratis levering
Vær oppmerksom på at retten til gratis levering for husholdningene forutsetter at alt avfall sorteres av kunden og legges på anvist plass.


Bedrifter
Bedrifter må betale ved levering av avfall til gjenbrukstorget.

Sortering til gjenbruk
Blant de store mengdene som leveres inn på gjenbrukstorgene finnes det fullt brukbare gjenstander som ikke nødvendigvis behøver å behandles som avfall. Kurante gjenstander som leveres til gjenbrukstorgene kan bli tatt inn i Innherred Renovasjon sine gjenbruksbutikker som drives av  Bruktbo Renovasjonsservice. Det er i dag etablert to gjenbruksbutikker.
Les mer om Bruktbo Renovasjonsservice
 
Miljøsanering
*

Resirkulering
*

Returordning / Retursystem
Se litt lenger ned på siden under Spesialavfall / Farlig avfall.

Søppeltømming / Boss / Bosstømming
Se tømmeplaner her.

VAR
*
 
 
SPESIALAVFALL / FARLIG AVFALL     Til toppen av siden
Deponi
*

EE avfall / Elektroniske og elektriske produkter
Private forbrukere kan gratis levere alle typer elektriske og elektroniske produkter (TV, radio, komfyr osv) til en forhandler av elektriske produkter om forhandleren selger samme type produkter. Private forbrukere kan levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner alle typer elektriske og elektroniske produkter.
 
El-retur besørger via sine operatører at miljøgifter som PCB, kvikksølv og kadmium håndteres forsvarlig, samtidig som vi utnytter materialressursene i EE-avfallet. Lever derfor dine kasserte elektriske og elektroniske produkter til forhandler eller kommunal gjenbruksstasjon, slik at EE-avfallet ikke kommer på avveie i for eksempel søppelbøtta eller søppelcontaineren under vår- og høstryddingen.

  • 85-90 % av avfallet går til materialgjenvinning. Materialene brukes i nye produkter.
  • 3-4 % av avfallet går til energigjenvinning. Dette går til forbrenningsanlegg som produserer strøm eller varmt vann.
  • 10-12 % av avfallet er komponenter med miljøgifter, eller materialer som ikke kan brukes om igjen. Disse destrueres, eller lagres på trygg måte.

Informasjon om EE-avfall, innlevering, gjenvinnig etc. finnes på https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/ee-avfall/

Elektronisk avfall / Elektrisk avfall / TV / Data / Hvitevarer
Returordningen organiseres av EL-retur. El-returvarene blir behandlet ved Weee Recycling Øysand Næringspark Melhus

Farlig avfall plukkes ut og går til godkjente sluttbehandlingsanlegg.
 
Lysstoffrør, lyspærer (El- retur)
Lysrør omlastes på Mule og blir sendt til Miljøtek Hasopor Meråker. Der blir dette knust og går material gjenvinning. Glasset blir brukt som isolasjonsmateriale i bl.a. veier og fundamenter på bygg og anlegg.
 
Varmtvannsberedere
Varmtvannsberedere er et Renas produkt. RETURA IR har et eget behandlingsanlegg for RENAS produkter (også kalt Næringselektro) Mule, Levanger.

Andre RENAS produkter: Lys / varme/ større maskiner og redskaper

Giftig avfall
*

Miljøstasjon / Gjenbrukstorg
Innherred Renovasjon har gjenbrukstorg i alle sine medlemskommuner - les om gjenbrukstorget i Verdal her

Miljøvern
*

Spillolje
*

Publisert: 17.02.2009 11:03 Sist endret: 25.06.2021 11:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS