Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Forurensning og stråling

FORURENSET GRUNN / GRUNNFORURENSNING     Til toppen av siden
Deponi
*

Forurensing / Jordforurensing / Jordforurensning / Grunnforurensing / Grunnforurensning / Jordureining
Se oversikt over registrerte eiendommer med grunnforurensning. 
 
Temaside om forurenset grunnwww.miljostatus.no.  
 
Miljøvern
Om miljøvernWikpedia
 
 
LUFTKVALITET / LUFTFORURENSNING     Til toppen av siden
Benzen
Om benzen i Store Norske Leksikon.

Eksos
Om eksoswikipedia.

Forurensing / Luftforurensing / Luftforurensning / Luftureining
Temaside om luftforurensning utendørs hos Folkehelseinstituttet.
Temaside om luftforurensningwww.miljostatus.no.

Luftkvalitet / Svevestøv
Svevestøv er stort sett et problem i de største byene.
Informasjon om forurensende stoffer, deriblant svevestøv, på www.miljostatus.no.
Om svevestøv hos Folkehelseinstituttet

Miljøvern
Om miljøvernWikpedia.

NOx / Nitrogenoksider
Om nitrogenoksider hos Folkehelseinstituttet.
Om nitrogenoksiderStore Norske Leksikon.

O3 / Ozon 
Om ozon hos Folkehelseinstituttet.
Om ozon i meteorlogileksikonet (Meteorlogisk institutt).
Om ozonWikpedia.

SO2 /Svoveldioksid
Om svoveldioksid hos Folkehelseinstituttet.
Om svovoeldioksid på Wikpedia
 
 
MILJØVENNLIG TRANSPORT     Til toppen av siden
Transportformer som legger vekt på å redusere energibruk og miljøbelastning.

Temaside om miljøvennlig transport på Regjeringens nettside.

 
STRÅLEVERN
     Til toppen av siden
Se informasjon om strålevern her - under Folkehelse
 
 
STØY     Til toppen av siden
Temaside om støy på www.miljostatus.no.
 
Temaside om støy hos Miljødirektoratet 
 
Støyklage

*
 
Støyskjerming
Temaside om støyreduksjonwww.miljostatus.no.
 
Trafikkstøy
Temaside om vegtrafikk som støykilde på www.miljostatus.no.
 
Temaside om flytrafikk som støykilde på www.miljostatus.no.
 
Temaside om togtrafikk som støykildewww.miljostatus.no.
 
 
UTSLIPPSTILLATELSE / UTSLIPPSLØYVE     Til toppen av siden
Tillatelse til å slippe ut stoff, væske eller gass som kan være forurensende.

Les om utslippstillatelsewww.regelhjelp.no.

Gå til egen side med opplysninger om utslippstillatelse, utslipp og spredt avløp
 
VANNFORURENSNING     Til toppen av siden
Skadevikrninger på vassdrag og havvann som følge av utslipp fra industri, båttrafikk, kloakk, landbruk med mere.

Temaside om hav og kystwww.miljostatus.no.
 
Temaside om vann og hav hos Miljødirektoratet.  

Publisert: 17.02.2009 11:03 Sist endret: 23.12.2020 11:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS