Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva2_topp

Biologisk mangfold

NATURBASE FOR VERDAL
- en samling av biologisk mangfold data i kommunen

Lenke til Direktoratet for Naturforvaltning sin naturbase.

I st.meld. 508 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling heter det : "Alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003."

Nedenfor finner du noe av materialet som er samlet i Verdal, 1999-2002. Etter hvert vil det også foreligge oppdateringer. Kunnskapen om natur og arter vil være i stadig utvikling, og kanskje kan dine observasjoner bidra til økt viten. For en del tema foreligger det også detaljkart som det er mulig å få tilgang til. Forespørsler og meldinger om eventuelle observasjoner kan rettes til trond.rian@innherred-samkommune.no

Det er også utarbeidet en brosjyre med kart over biologisk mangfold, som kan fås ved henvendelse til kommunen.

KLIKK PÅ TEMA I LISTEN NEDENFOR:

Publisert: 05.10.2009 09:01 Sist endret: 24.10.2013 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS