Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Jakt og fangst

Fangst     Til toppen av siden
Innenfor fastsatte jakttider, fangstmidler og fellingsperioder kan det drives fangst på følgende viltarter:

 • bever
 • bisamrotte
 • beverrotte
 • grevling
 • mår
 • villmink
 • røyskatt
 • gaupe
 • jerv
 • rødrev
 • mårhund
 • ravn
 • kråke
 • skjære
 • svartbak
 • gråmåke
 • fiskemåke
 • lirype
 • fjellrype

Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukers navn og adresse. Dette kravet gjelder ikke rypesnarer. Alle former for fangst krever grunneiers tillatelse.
Nærmere regler om fangst, tillatte fangstredskaper, utplassering av fangstredskaper, obligatorisk merking og varsling, krav om tilsyn, avliving av fanget vilt, melding til kommunen mm. finner du på temasidene om jakt og fangst hos Miljødirektoratet.

Ettersøkshund     Til toppen av siden
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.
Les mer om ettersøkshund hos Miljødirektoratet.
Informasjon om ettersøkshund fra wikipedia.

Fellingsløyve / Fellingstillatelse / Fellingsrapport     Til toppen av siden
*

Jegeravgift     Til toppen av siden
Den som skal drive jakte eller fangst i Norge må ha gyldig jegeravgiftsskort. Avgiften gjelder for hele landet og for jaktåret regnet fra og med 1. april til og med 31. mars. Jegeravgiftskortet kan også brukes til å dokumentere at man er registrert jeger ved søknad om erverv av våpen hos politiet og i butikken ved kjøp av ammunisjon.
Mer informasjon om jegeravgift fra Miljødirektoratet.

Jegerprøve     Til toppen av siden
Jakt og fangst fordrer kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta Jegerprøven.

Jegerregisteret     Til toppen av siden
Jegerregisteret er et sentralt register over alle som er kvalifisert til å drive jakt i Norge. Registeret ligger hos Brønnøysundregistrene.

Småviltjakt     Til toppen av siden
Informasjon om småviltjakt finner du på hjemmesiden til Verdal Fjellstyre.  eller på hjemmesiden til AS Værdalsbruket.  
Tilbud om småviltjakt finner du også på: https://www.inatur.no/.

Snarefangst     Til toppen av siden
Snarefangst etter rype er kun tillatt i enkelte kommuner, nærmere informasjon om dette finner du på siden Informasjon om snarefangst og andre fangstredskaper hos Miljødirektoratet.
 
Snarefangst etter rype er tillatt i følgende kommuner i Nord-Trøndelag : Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Høylandet og Meråker.

Storviltjakt / Elgjakt     Til toppen av siden

Se informasjon om beverjakt under Viltforvaltning på tema Naturforvaltning.

Se informasjon om hjorteviltforvaltning under Viltforvaltning på tema Naturforvaltning.

Se inforrmasjon om rovdyr / rovvilt under Viltforvaltning på tema Naturforvaltning.

Vald     Til toppen av siden
Se informasjon om hjorteviltforvaltning under Viltforvaltning på tema Naturforvaltning.

Våpen     Til toppen av siden

Publisert: 12.03.2010 13:16 Sist endret: 28.01.2022 13:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS