Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Utmarksnemnda 07.05.2019 - PS 6/19 Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verdal kommune

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/1658 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 06/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjene for motorferdsel i Verdal kommune revideres. Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling høsten 2019.
 
Vedlegg: 

  1. Gjeldende retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verdal kommune
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Gjeldende retningslinjer og motorferdsel i Verdal kommune ble vedtatt av Innherred samkommunestyret i 30.03.2006. Utmarksnemnda ba i sak 12/17 om at de kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune skulle revideres. Denne saken er ikke blitt prioritert i 2018. Rådmannen vurderer det som riktig at kommunestyret ber om revidering av retningslinjene, dette på bakgrunn av at samkommunestyret vedtok de eksisterende retningslinjer.
 
Vurdering:  
Bruk av motorkjøretøy er regulert gjennom følgende regelverk:

Eksisterende retningslinjer for motorferdsel er utarbeidet i henhold til motorferdselloven og motorferdselforskriften, samt rundskriv T-1/96 kap 7.3.3 Felles regler for tillatelser, § 7 i forskriften. Det er nå 13 år siden retningslinjene ble vedtatt. På bakgrunn av at utmarksnemnda har bedt om revidering vil rådmannen anbefale at retningslinjene gjennomgås og behandles på nytt politisk.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.05.2019 14:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS