Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Utmarksnemnda 11.06.2019 - PS 10/19 Fellingstillatelser rådyr 2019

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/2198 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 10/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Utmarksnemnda gir leder og saksbehandler fullmakt til å bestemme kvoter på felling av rådyr i Verdal for 2019.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 
Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 20.
 
Vurdering:  
Det er pr. 31.05.19 totalt 50 rådyrvald i kommunen. I tillegg er det kommet inn søknad om opprettelse av flere. De aller fleste av rådyrvaldene må tildeles kvote fra utmarksnemnda etter § 20 første ledd i hjorteviltforskriften. Totalt 2 rådyrvald har kvotefri jakt på rådyr jf. § 20 andre ledd i forskriften.%.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS