Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Utmarksnemnda 11.06.2019 - PS 13/19 Endring av tellende areal i rådyrvaldet V0019 Vuku Søndre

Saksbehandler : Inga Stamnes

Arkivref : 2019/2199 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utmarksnemnda 07.05.2019 13/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune godkjenner endringene i rådyrvaldet, 5038 V0019 «Vuku Søndre» i henhold til § 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 9 og 10 i samme forskrift. Administrasjonenmener valdet fremdeles oppfyller kravene oppstilt i hjorteviltforskriften. Nytt tellende areal for valdet er 3127 dekar.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at utskrift fra saken er mottatt. Klagen sendes til kommunen.
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er åpnet for jakt etter elg, hjort og rådyr i Verdal kommune. For rådyr er minstearealet i kommunen 700 dekar.

Godkjenning av vald reguleres av FOR-2016-01-08-12 Forskrift om forvaltning av hjortevilt: §9. Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. Jaktrettshaverne skal oppnevne en valdansvarlig representant som opptrer på vegne av valdet overfor kommunen. § 10. Søknad om godkjenning av vald. Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. mai..
 
Vurdering:  
Flere eiendommer har meldt seg ut av V0019 Vuku Søndre, tilsammen utgjør disse eiendommene 1137 dekar tellende areal. Gammelt tellende areal for Vuku søndre var 4624 dekar, nytt tellende areal er 3487 dekar. Endringene i valdet godkjennes, de øvrige vilkårene forblir de samme. Administrasjonen mener valdet fremdeles oppfyller kravene oppstilt i hjorteviltforskriften. Nytt tellende areal er 3487 dekar.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.06.2019 15:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS