Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utvalg for utmarkssaker 18.02.2020 - PS 6/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Arnfinn Larsen

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/546 - /

Unntatt offentlighet, §13 -Underlagt taushetsplikt

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 18.02.2020 06/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arnfinn Larsen gis dispensasjon for transport av utstyr til hytte og kjøring i godkjent rekreasjonsløype, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Arnfinn Larsen gis ikke tillatelse for kjøring mellom hytte og start på rekreasjonsløype, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Vilkår for dispensasjon:

  • Dispensasjon for inntil 5 turer til hytte ved Storlunet, og 5 turer i rekreasjonsløype.
  • Dispensasjon gjelder fram til 30.04.2023.
  • Kjøring er kun tillatt mellom klokka 6.00 og 23.00.
  • Dispensasjon og grunneiers tillatelse skal følge med under kjøring.
  • Det skal føres kjørebok ved turens start og retur. Kjørebok ligger vedlagt.

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark - XXXXXXXX.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
XXXXXX søker om å kjøre snøscooter til egen hytte og kjøring i rekreasjonsløype ved Storlunet. Det søkes også om å kjøre langs veien fra hytta til starten på rekreasjonsløypa som går fra Storlunet til Flåtjønna.Søker fikk innvilget kjøring til hytte og kjøring i rekreasjonsløype i 2018, men ikke kjøring mellom hytte og start på rekreasjonsløypa.
Kjøring mellom hytte og rekreasjonsløype begrunnes med at det er dårlig med parkering langs hyttevegen, og at tilhenger må parkeres ved Storlunet. Det betyr at søker må hente hengeren, for så å kjøre hengeren til starten av løypa. Vegavstand mellom hytte og Storlunet er 2,5 km. For å kunne benytte seg av en av sine fem årlige turer i rekreasjonsløype må vedkommende kjøre tur/retur Storlunet tre turer. Totalt 15 km for hver scootertur. Avstand mellom brøyta hytteveg og rekreasjonsløype er ca. 700 m. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vurdering:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Når det gjelder kjøring mellom hytte og start på rekreasjonsløype forstås det at søker synes dette er upraktisk å må kjøre snøscooter på henger 700 m. Søker har 5 turer i rekreasjonsløypene, noe som er et lite antall turer per vintersesong. Dersom en åpner for at noen får opprette tilførselsløyper for rekreasjonsløypene kan dette skape en presedens for at andre også må få samme mulighet. Administrasjonen innstiller med grunnlag i dette til avslag på kjøring mellom hytte og rekreasjonsløypen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6, og til positivt svar på kjøring til hytte og i rekreasjonsløype, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12, og kan ikke anses å ha negativ innvirkning på naturmiljøet. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 10:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS