Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utvalg for utmarkssaker 18.02.2020 - PS 7/20 Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/1658 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 18.02.2020 07/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt utkast til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune legges ut på høring.

Vedlegg: 
Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Forslag til retningslinjer for motorferdsel ble i møte i Utvalg for utmarkssaker den 11.12.2019 sendt tilbake til administrasjonen for videre bearbeidelse, og for framlegging i første møte i 2020.

Vurdering:  
Vedlagt høringsutkast tar for seg generell informasjon om lovverket og dets intensjon og regulering av motorferdsel i utmark. Videre tar den for seg de paragrafene i forskrift om lov som det etter søknad kan gis dispensasjon til motorferdsel i utmark.
Målet med retningslinjene er å synliggjøre hva som er tillatt, hva det kan gis dispensasjon til og i hvilket omfang. Videre hva som er kravet til søknad med tanke på informasjon, vedlegg og tid for/til behandling, noe som kan føre til en raskere og mer effektiv saksbehandling. Retningslinjene er bearbeidet etter vedtak gjort i Utvalg for utmarkssaker, og vurderes til at det kan legges ut på høring. 
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.02.2020 07:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS