Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 - PS 13/20 Søknad om utvidelse av Musum rådyrvald

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/1677 - /K40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 19.05.2020 3/20

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune godkjenner søknad om utvidelse av rådyrvaldet Musum, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 1001 da.

John Ivar Kjesbu er valdansvarlig representant.

Vedlegg: 

  1. Søknad om utvidelse av Musum rådyrvald
  2. Kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
John Ivar Kjesbu søker om å utvide rådyrvaldet Musum med fire eiendommer som tidligere ikke har inngått i et vald. Søknaden inneholder underskrifter fra de nye eiendommene som skal inngå i valdet, og kart over valdet. Totalt areal for valdet er 1860 da, hvorav et tellende areal på 667 da. De søker om godkjenning av 1114 dekar annet areal som grunnlag for fellingstillatelse.

Kart:
Kart

Lovverk:

Vurdering:  
Ved gjennomgang av kart kan man se at valdet er tilnærmet sammenhengende, og at der av en avgransning som gjør det egnet til jakt, jf. § 9 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Valdet tilfredsstiller alle krav til vald, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10. Ved utregning av tellende areal for hjortevilt skal man som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor betydning for vedkommende art, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8. Rådyr er en art som er sterkt knyttet til dyrket mark, og man kan regne dyrket mark som å være av stor betydning for rådyr, slik at det kan være naturlig å regne med f.eks. 30 % av dyrkamarka som tellende areal for rådyr. Musum består av 1114,3 da innmarksbeite, fulldyrket og overflatedyrket jord. Slik at man da kan regne med 334 da av dette som tellende areal. Med bakgrunn i dette mener administrasjonen at utvidelse av rådyrvaldet Musum kan godkjennes, med et tellende areal på 1001 da
  
  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS