Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Botilbud

 
KOMMUNAL BOLIG
     Til toppen av siden
Kommunal leilighet / Kommunal utleiebolig
Kommunen disponerer et betydelig antall leiligheter i tillegg til omsorgsboliger, trygdeboliger og trrygghetsboliger.

Se mer informasjon under boligsosialt team (tidligere boligkontoret) - der finner du også søknadsskjema for kommunal bolig.

Midlertidig husvære / Midlertidig bolig / Midlertidig botilbud
Kommunen er pålagt å finne midlertidig husvære for de som ikke klarer det selv.
Informasjonsside om midlertidig botilbud (nødsituasjon) hos NAV 
Se boligsosialt team (tidligere boligkontoret) for ytterligere informasjon om / søknad på / tildeling av kommunale boliger.

 
OMSORGSBOLIG / BOFELLESSKAP
     Til toppen av siden
Omsorgboliger har ikke fast bemanning, men beboerne vil få tildelt hjemmetjenester etter behov slik som andre hjemmeboende. Omsorgsboligen er beboeren sitt eget hjem.

Kommunen har følgende omsorgsboligtilbud:

 • Veslefrikk,  6 omsorgsboliger med døgnbemanning
 • Ringveg Nord , 5 omsorgsboliger med døgnbemanning
 • Lysgård, 7 omsorgsboliger med døgnbemanning
 • Prost Brants veg, 6 omsorgsboliger med døgnbemanning
 • Kvisla, 5 omsorgsboliger
 • Vuku bo- og helsetun. 20 omsorgsboliger med døgnbemanning
 • Melatunet (Gamle Ferjeveg), 15 omsorgsboliger og 1 institusjonsplass
 • Stekke (Fløytarvegen), 36 omsorgsboliger hvorav 4 brukes som rehabiliteringsboliger.

 

Ledige omsorgsboliger kunngjøres på kommunens nettside, kommunens facebook-side, og kommunes twitter-konto, i tillegg til i lokalavisa. Boiligene tildeles av inntaksnemda.

Søknadsskjema for omsorgsbolig/trygdebolig

 
INSTITUSJON     Til toppen av siden
Se oversikt over egenbetaling ved langtidsopphold i institusjon her.
  
Aldersheim / Aldershjem / Gamlehjem / Institusjon / Institusjonsplass / Pleieheim / Pleiehjem / Sykehjem / Sykeheim / Sykehjemsopphold / Sykeheimsopphold / Sykehjemsplass / Sykeheimsplass

Informasjon om tjenestene / tjenestebeskrivelse finner du her.

 

Verdal bo- og behandlingssente, kveldsstemning
Klikk på bildet for større format

Verdal Bo- og behandlingssenter

 • Adresse: Stiklestad Alle 6B, 7654 Verdal
 • Virksomhetsleder Unni H Sellæg mob 477 58 917

 

Telefonliste til avdelinger

 • Avdeling Fredheim
  Avdelingsleder Ingunn Sund Forbord mob 477 92 142
  - Post 1, 400 22 616
  - Post 2, 400 22 619
  - Post 3, 400 22 623
  - Post 4, 488 67 425

 • Avdeling Kvislatun
  Avdelingsleder Ingvild Kathrine Haugan mob 907 11 411
  - Post 1, 458 70 144
  - Post 2, 458 70 140
  - Post 3, 940 18 183
  - Post 4, 457 38 497

 • Korttidsavdeling
  Avdelingsleder Berit Vindsetmo mob 477 90 426
  - Korttid post 1, 477 903 23
  - Korttid post 2, 477 90 371
  - Rehab post 1, 477 90 424
  - Rehab post 2, 404 07 703

 • Produksjonskjøkken
  Kjøkkensjef Leif Erik Reinan, mob 952 84 385
  - Kjøkken 476 92 966
  - Kjøkken 477 94 567

 • Dagtilbudet for demente
  Aktivitør Annbjørg Hallager mob 477 90 296
  - Dagtilbudet 971 99 469

 
  
Avlastningsopphold
Se korttidsopphold under Avlastning og støtte på tema Omsorg, trygd og sosiale tjenester.

Verdal Bo- og behandlingssenter har avlastningstilbud for eldre. Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis.

 

Langtidsopphold
Kommunen har kun en  institusjon for langtidsopphold, Verdal Bo- og behandlingssenter.

Se oversikt over egenbetaling ved langtidsopphold i institusjon her.
 
Undervisningssykehjem / utviklingssenter for sykehjem
Verdal bo- og helsetun er tildelt status som undervisningssykehjem fra 2007, senere endret til Utviklingssenter for sykehjem. 
Se informasjon om utviklingssenteret for sykehjem her.
 
 

Publisert: 17.02.2009 11:06 Sist endret: 21.01.2022 12:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS